Uppdaterad flödesschema: Hantering av meddelanden inom Sociala Medier

Ett av inläggen på den här bloggen som har fått en del uppmärksamhet handlade om policyfrågor kring sociala medier. I det inlägget delade jag (bland annat) med av ett flödesschema som jag framtagit för Katrineholms kommuns användning av sociala medier.

Efter några månader, några hundra nedladdningar samt nya riktlinjer, direktiv och rekommendationer från olika håll och myndigheter, har jag uppdaterat flödesschemat och ställer det till allmänhetens förfogande.

Syftet med schemat är att underlätta för alla som arbetar med sociala medier inom den offentliga sektorn, att på ett enkelt sätt kunna avgöra på vilket sätt inkommande meddelanden bör besvaras och/eller hanteras.

För oss som jobbar i den offentliga sektorn är dessvärre (?) vissa lagar och föreskrifter av yttersta betydelse. Vi kan (dessvärre (?!)) inte bara hålla på precis hur vi vill — utan måste hålla oss inom lagarnas ramar. Visserligen gäller en del av lagrummen även privatpersoner, företag eller andra juridiska personer, men just inom den offentliga sektorn är vikten av att allt går rätt till kanske tydligast.

För att inte behöva tvinga alla användare av sociala medier inom en offentlig verksamhet att ingående läsa juridik på högskolenivå är det dock oftast enklare med just schematiska sammanfattningar.1)En liten disclaimer från den undertecknande juristen: Flödesscheman och sammanfattningar kan aldrig helt ersätta juridiska kunskaper. Sammanfattningar är per definition sammanfattningar och lämnar ut vissa aspekter och detaljer. Som ”grundregel” är de dock mycket användbara.

— Har du tankar / synpunkter kring flödesschemat, tveka inte att slänga iväg en kommentar här nedan.

Filen finns för nedladdning på nedladdningssidan (No Shit, Sherlock?)

Facebook Comments

Referenser   [ + ]

1. En liten disclaimer från den undertecknande juristen: Flödesscheman och sammanfattningar kan aldrig helt ersätta juridiska kunskaper. Sammanfattningar är per definition sammanfattningar och lämnar ut vissa aspekter och detaljer. Som ”grundregel” är de dock mycket användbara.

7 tankar på “Uppdaterad flödesschema: Hantering av meddelanden inom Sociala Medier

 1. Behöver informationen raderas/avpubliceras? t.ex. pga brott mot gällande lagstiftning, direktiv och/eller policydokument?

  Vid JA, Radering / avpublicering -> Arkivering / diarieföring ?

  Fråga: Det framgår inte riktigt om arkivering/diarieföring sker vid all radering/avpublicering eller efter några riktlinjer/principer/regler. Inser att detta inte är helt trivialt beroende på aktuell teknik/verktyg där informationen finns. Med tanke på orsaken till uppkomsten av flödesschemat, bl.a. ”lagar & regler” – duger t.ex. ”klipp o klistra” från en källa till en annan källa för att kunna arkivera. I min värld har man ”ryckt ut” en informationsmängd ur sin databas/sammanhang och kan därmed förvanskas på vägen till arkivet?

  Kanske ett potentiellt utvecklingsområde för någon 😉 Att utveckla mekanismer som gör det säkert och enkelt att arkivera och diarieföra från diverse verktyg och plattformar för sociala medier….

  • Tack för en bra fråga!

   Min ståndpunkt är följande: om det behövs radering/avpublicering, så bör det dokumenteras och därmed även diarieföras, oavsett vilket medie det är frågan om.
   Anledningen för den ”rekommendationen” är enkel: raderar du som företrädare för en myndighet något, så är du skyldig att kunna styrka att det har skett i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

   Det kan bli svårt att styrka, om du inte har någon dokumentation för att styrka det 😉

   Men absolut: dokumentationen riskerar att riva det raderade ur sitt sammanhang. Det är dock något som måste lösas från fall till fall, med ambitionen att bibehålla sammanhanget, eller?

Lämna en kommentar