Lars Berggren mot bakgrund av gamla Kockum-varvet.

Lämna en kommentar