Selig tänker högt… — onsdag, 27 april 2011

  1. Lärarnas Nyheter | Lärarnas nyheterLäsa bilder kräver träning
    27 April 2011 – Läsning och bild. Från detalj till det övergripande eller från det övergripande till detalj.
    Diskussionen är inte helt olik den som ofta uppstår när analoga och digitala värderingar och/eller inlärningssätt diskuteras.

Facebook Comments

Lämna en kommentar