Selig tänker högt… — 9 August 2010

  1. Android Central – Android CentralTweetDeck's public Android beta to open this week
    9 August 2010 – Hmmm. Det skulle kunna bli intressant. Om TweetDeck på Android kan ersätta twicca (min personliga favorit) är dock en annan fråga.
  2. Mashable!TBD.com Takes a Community-Driven Approach to Newsgathering
    9 August 2010 – Ett intressant koncept. Säkerligen något att hålla ögonen på, även om det i dagsläge varken fungerar helt smärtfritt eller för det skandinaviska området.

Facebook Comments

Lämna en kommentar