Selig tänker högt… — 8 August 2010

  1. www.briansolis.comhttp://www.briansolis.com/2010/08/influence-is-bliss-the-gender-divide-of-influence-on-twitter/?utm_source=feedburner
    8 August 2010 – Så mycket att säga och hålla med om. Så lite tid 🙂

Facebook Comments

Lämna en kommentar