Selig tänker högt… — 4 November 2010

  1. www.svd.seVi vill inte ha en nationalistisk stämpel | Brännpunkt | SvD
    4 November 2010 – Bättre en så kan man kanske inte uttrycka det…
    ”Kultur är en levande varelse som ger och tar intryck. På samma sätt som en spelman tar intryck av spelmannen i granngården eller en folkdansare anpassar sig efter sin danspartner, på samma sätt påverkas och förändras svensk folkmusik och folkkultur av alla dess utövare och samtidigt också av all den enorma mängd kultur och musik från världens alla hörn som vi alla möter dagligen. Vår uppfattning är att den kultur och musik som följt med de senaste årtiondenas invandring och dessförinnan har berikat och inte förminskat folkkulturen i Sverige. Dessa influenser vill vi inte vara utan.”
    100000000:0 mot Åkesson och härligt att just den gruppen kulturutövare vänder sig mot rasisterna.
  2. web.appstorm.netThe Ultimate Dropbox Toolkit & Guide
    3 November 2010 – Helt klart värdefull samling av tricks för Dropbox. Innehåller förvisso några ”självklarheter” — men även en del nya idéer för hur Dropbox kan användas bättre och smartare.

Facebook Comments

Lämna en kommentar