Selig tänker högt… — 4 November 2010

  1. LifehackerFlash-Playing Skyfire "Sells Out" in App Store Due to Popularity [Skyfire]
    4 November 2010 – Så mycket för ”iPhone-användare vill inte ha Flash”…
    Kanske något att fundera över för vissa?

Facebook Comments

Lämna en kommentar