Selig tänker högt… — 22 November 2010

  1. www.scientificamerican.comhttp://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=long-live-the-web
    22 November 2010 – Tja. Öppenhet och full access till din egen data. En rundomslägga mot Facebook, LinkedIn, Friendster et.al. – men även.mot t.ex. Apple och deras walled garden.
    Men sen är det ju bara Berners-Lee, som uttalar sig, ”uppfinnaren” av webben. Varför skulle någon lyssna på honom?

Facebook Comments

Lämna en kommentar