Selig tänker högt… — 22 August 2010

  1. www.spring.org.ukhttp://www.spring.org.uk/2010/08/twitter-10-psychological-insights.php
    22 August 2010 – En intressant samling med referenser om psykologiska aspekter av Twitter-användningen. Måste erkänna att några av artiklarna som refereras var helt nya för mig, trots att jag rör mig en del i gråzonen sociala medier-sociologi-psykologi.

Facebook Comments

Lämna en kommentar