Formaliteter, stadgebrott och (o)smidigheter

Sedan den tidiga tonåren har jag alltid varit väldigt föreningsaktiv – grundtanken har varit att om jag vill se en bättre (eller åtminstone annorlunda) värld, så får jag fan-i-mig se till att vara med och skapa den. Föreningsaktiviteten har tagit sig uttryck i många olika uppdrag, från ”enkel” medlem till kampanjansvarig, ordförandeposter, kassör och en … Läs mer