Digitala invandrare vs digitala urinvånare

Varenda gång jag skriver om den digitala klyftan eller diskuterar den i seminarier eller föreläsningar, blir det klart och tydligt att den frågan berör. Att den ses som ett stort och omfattande problem. Ett nästan oövervinneligt sådant. Många försök görs för att minska den digitala klyftan, men dessvärre begränsar sig dessa i regel på att … Läs mer

Frågor om sociala medier som egentligen borde ha ställts

Få av mina läsare kan ha undgått de senaste dagarnas drev i Katrineholms kuriren mot kommunchefens användning av sociala medier. Jag har tidigare ondgjort mig över sättet som ”granskningen” gjordes på — och min ståndpunkt idag är (om möjligt) ännu mer bekräftad än tidigare. Det sagt, så har jag de senaste dagarna åtminstone försökt att … Läs mer