Digitala invandrare vs digitala urinvånare

Varenda gång jag skriver om den digitala klyftan eller diskuterar den i seminarier eller föreläsningar, blir det klart och tydligt att den frågan berör. Att den ses som ett stort och omfattande problem. Ett nästan oövervinneligt sådant. Många försök görs för att minska den digitala klyftan, men dessvärre begränsar sig dessa i regel på att … Läs mer