Hjälp mig att tänka Facebook…

De senaste åren har jag jobbat med och inom Katrineholms kommun och dess användning av sociala medier. Ett väldigt roligt uppdrag, som på senare tid och tack vara även många, många andras insats har lett till Social Media Awards 2011. Såhär långt inga problem. Inom kommunen använder vi ett antal Facebook-sidor med tillhörande applikationer för … Läs mer

The technical face of Facebook (eller: Ansiktsbokens tekniska ansikte)

Facebook behöver nog ingen förklaring. För alla som någonsin kommit i kontakt med mig (antingen privat eller genom yrket) behöver antagligen inte heller någon förklaring att jag är en stor fan av Facebook. Om ”Fan” nu är rätt ord: i samma utsträckning skulle jag snarast påstå att jag är en fan av kommunikation i stort, … Läs mer

Facebook-applikationer och statistik

Facebook-applikationer är ett underbart sätt att engagera Facebook-användare, att få dessa att bli delaktiga i olika beslutsprocess (t.ex. genom att inhämta information och synpunkter) – och inte minst för varumärkesarbete. Vi hos Penseo sida har utvecklat ett större antal Facebook-applikationer och driver en särskild applikationsserver med enda uppgiften att tillhandahålla resurser för våra partners FB-app:ar. … Läs mer