Vi kan inte hjälpa alla

Vi kan inte hjälpa alla!Vi kan inte hjälpa alla!

Vem skulle ha trott att en naturalistisk 1800-tals författare från Österrike skulle ha förmågan att så träffsäkert kommentera 2010-talets politiska strömningar?

Vi kan inte hjälpa alla! – säger den hårdhjärtade och hjälper ingen.

~Marie von Ebner-Eschenbach

Ordet ”hårdhjärtad” är en starkt förenklande översättning. ”Engherzig” heter det i originalet och det ordet betyder så mycket mer: den med ett trångt hjärta. Den som är trångsynt, världsfrånvänd. Den som endast kan se saker ur ett inåtriktat perspektiv och saknar förmåga – eller snarare vilja – att se komplexa samband.

”Engherzig” är inte någon som saknar empati och därför uppfattas som känslokall – nej, det är någon som högaktningsfullt skiter i andra människor och deras känslor.

Egentligen ett perfekt ord för att beskriva vissa…

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.