Vårt svar: mindre öppenhet???

Efter några dagar av sorg och diskussion kring terrorattackerna i Norge har diskussionen börjat föras kring de mer grundläggande problemen som kan haft inverkan på attackerna. Alla som inte råkar vara tokstollerasister inser sambanden med den högerpopulistiska, radikal antimuslimska ideologiska stämningen som främst eldas på av partier som Fremskrittspartiet och Sverigedemokraterna.

Hatet som sprids av Fremskrittspartiet, Sverigedemokraterna och andra (den som någonsin har haft det tvivelsamma nöjet att skumma igenom kommentarerna på den av Sverigedemokraterna finansierade sidan Politiskt Inkorrekt förstår vad jag menar), det hatet är inte bra. Tvärrtom. Det uttalade hatet och de övertydliga kopplingarna till Sverigedemokraterna gör det visserligen lätt för varenda läskunnig och tänkande människor att inse, vad Sverigedemokraterna egentligen går för — men det är en liten tröst, när det är lika lätt att, som många [1] har beskrivit, se hur det hatet och den idévärlden utgjorde grogrunden för terrorattackerna.

Det är kanske inte ologiskt att somliga därför har börjat kräva att begränsa möjligheten för hatkommentatorer att skriva sina kommentarer, för hatbloggare att synas, för rasister att framföra sina perversa budskap. Jag förstår meningen. Jag delar den i så måtto, att jag helst också skulle vilja slippa behöva se dessa rasistiska inlägg.

För Katrineholms kuriren är i dagens ledarartikel lösningen att strypa anonymiteten på nätet (i ett resonemang där man dessvärre blandar vilt mellan yttrandefrihet enligt Regeringsformen, tryckfrihet och yttrandefrihet enligt YGL).

Sökmotorsjätten Google vill istället, om jag har förstått resonemanget rätt, ändra i sökalgoritmerna, så att ”de trovärdiga rösterna som finns på internet, de som hoppat av, de som drabbats och de som arbetar mot extremism ska vara dominerande”.

En del tidningar har slutat att tillåta öppna kommentarer, har börjat förhandsmoderar eller helt plockat bort kommentarsfunktioner. Jag förstår dem. Det är inte lätt att ”hålla rent” när de Sverigedemokratiska trollen börjar få fotfäste i kommentarstråden.

Men bara för att det är förståeligt — och säkerligen sker med de bästa av avsikterna — så känns det inte helt rätt.

Ett mindre öppet samhälle, mer övervakning, mer kontroll, mer filtrering — eller en manuell kontroll av vad som en mänsklig moderator anser vara en ”godkänd åsikt”.

Någonstans vrider det sig i magen.

— Nej, jag vill inte läsa rasistdravel. Nej, jag vill inte bidra till ett hat och en idévärld där terrorister skolas.

— Men inte heller vill jag ge efter för deras krav på ett mer stängt samhälle.

Om någon skulle sätta ner sig i någon sekund och fundera, så skulle svaret kanske inte vara så svårt: vi har en tämligen välformulerad lagstiftning mot hets mot folkgrupp, uppvigling, olaga hot etc. Vackra inlägg som t.ex.

”Om inte vi som privatpersoner kommer igång med trakasserier mot muslimer över hela Sverige, och på alla håll i landet, så hinner landsförrädarna […] att formera sig till en mycket obehaglig fascistisk kamp mot folket.” [2]

…ja, dylika inlägg skulle utan tvekan kunna lagföras med hjälp av nuvarande lagstiftning.

— Att så inte sker förvånar mig.

Men vad vet jag? Polisen och åklagarväsendet är kanske fullt upptagna med att inte jaga en hel ungdomsgeneration?

.

För övrigt anser jag att Sverigedemokraterna är rasister.


  1. SvD SvD2 SvD3 SvD4 DN DN2 DN3 DN4 AB AB2 GP GP2 GP3 GP4 Exp Exp2 SkD SkD2 SkD3 D Svt Svt2 HD HD2

  2. http://expo.se/2011/politiskt-vald-uppmuntras-pa-antimuslimska-bloggar_4201.html

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.