Uppdaterad flödesschema: Hantering av meddelanden inom Sociala Medier

Ett av inläggen på den här bloggen som har fått en del uppmärksamhet handlade om policyfrågor kring sociala medier. I det inlägget delade jag (bland annat) med av ett flödesschema som jag framtagit för Katrineholms kommuns användning av sociala medier.

Efter några månader, några hundra nedladdningar samt nya riktlinjer, direktiv och rekommendationer från olika håll och myndigheter, har jag uppdaterat flödesschemat och ställer det till allmänhetens förfogande.

Syftet med schemat är att underlätta för alla som arbetar med sociala medier inom den offentliga sektorn, att på ett enkelt sätt kunna avgöra på vilket sätt inkommande meddelanden bör besvaras och/eller hanteras.

För oss som jobbar i den offentliga sektorn är dessvärre (?) vissa lagar och föreskrifter av yttersta betydelse. Vi kan (dessvärre (?!)) inte bara hålla på precis hur vi vill — utan måste hålla oss inom lagarnas ramar. Visserligen gäller en del av lagrummen även privatpersoner, företag eller andra juridiska personer, men just inom den offentliga sektorn är vikten av att allt går rätt till kanske tydligast.

För att inte behöva tvinga alla användare av sociala medier inom en offentlig verksamhet att ingående läsa juridik på högskolenivå är det dock oftast enklare med just schematiska sammanfattningar.[1]

— Har du tankar / synpunkter kring flödesschemat, tveka inte att slänga iväg en kommentar här nedan.

Filen finns för nedladdning på nedladdningssidan (No Shit, Sherlock?)


  1. En liten disclaimer från den undertecknande juristen: Flödesscheman och sammanfattningar kan aldrig helt ersätta juridiska kunskaper. Sammanfattningar är per definition sammanfattningar och lämnar ut vissa aspekter och detaljer. Som ”grundregel” är de dock mycket användbara.

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.