Undersökningsundersökning

Jag kan inte låta bli att redan nu glädjas över responsen som vår undersökning av kommuners användning av sociala medier har fått. Efter endast ett dygn har inte mindre än 28,3 procent av Sveriges kommuner redan valt att besvara enkäten, något som jag (med viss försiktighet) tolkar som att det finns ett stort intresse för undersökningen men självfallet framförallt för resultaten.

Än så länge är det alltför tidigt att dra några längre gående slutsatser – inte minst med tanke på att webbenkäten endast är den första delen av undersökningen. Mer ingående djupintervjuer (genomförda av en antropolog med examensbevis och allt) kommer att följa och slutsatserna av dessa djupintervjuer kommer vara en mycket viktig och integrerad del av analysen.

Om du har några frågeställningar som du funderar över och som du tycker bör inkluderas i djupintervjuerna, tveka inte att skriva en kommentar här nedan. Jag kan förvisso inte lova att antropologen verkligen kommer ställa frågorna, men det är kanske värt ett försök?

Roligt nog har undersökningen även uppmärksammats av en del riktiga tungviktare i branschen. Några korta citat som jag hittade i all hast:

Viktig undersökning som man väntar spänt på.//Niclas Strandh
Det här spännande arbetet är vi nog många som kommer att hålla ögonen på! //Jerry Silfwer (aka Doktor Spinn)
Som jag skrivit tidigare så är ju inte Sveriges och kommuner och landsting särskilt offensiva på detta område så vi får tacka för att det finns företag som Penseo som nu genomför en Undersökning Sociala Medier i Kommuner 2010. //Mattias Jansson, Kommunchef Katrineholm

Så. Åter till mailprogrammet. Att genomföra en sådan här omfattande undersökning medför en uppsjö med mail som vill bli besvarad…

.

Foto: http://www.lumaxart.com

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.