Undersökning Sociala Medier i Kommuner 2010

Nu har mailen till Sveriges alla kommuner med inbjudan om att delta i undersökningen ”Sociala Medier i Kommuner 2010” gått iväg, lagom till att flertalet informationsansvariga / informationschefer kommer tillbaks från semestern.

Syftet med undersökningen är dels att ta reda på den faktiska användningen av olika former av sociala medier inom den offentliga förvaltningen (vilka verktyg/kanaler används, på vilket sätt görs det och varför?) men dels även att försöka förstå syften, avsikter och framtidsvisioner.

Vi som genomför enkäten är dels personer med en någorlunda gedigen bakgrund inom konversationsmedia, men även en antropolog. Sistnämnda fick till några antropologiska och sociologiska frågor som kommer vara extremt intressanta att se svaren på.

Trots att det bär emot vid användningen av sociala medier är undersökningen av validitetsskäl [1] en så kallad kontrollerad enkät, dvs inte öppen för allmänheten. Du som vill se alla frågor och svarsalternativ kan dock gärna kontakta mig (kontaktinfo längst nere i sidfoten) för att få en pdf-version av enkäten.

Återstår bara att hoppas att svarsfrekvensen blir tillräckligt hög för att kunna göra tillförlitliga utvärderingar.

.

Foto: Kevin Dooley


  1. http://sv.wikipedia.org/wiki/Validitet

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.