To the crazy ones

På något sätt berörs jag väldigt djupt. Jag har träffat Steve Jobs en enda gång i mitt liv, ett möte som satte spår. På samma sätt som Steve har satt spår hos många, många andra människor.

Inte nödvändigtvis genom att uppfinna. Inte nödvändigtvis genom att vara ett utvecklargeni. Utan genom att göra det möjligt för nördar att nå ut. Genom att sätta en smartphone i händerna på varenda kotte. Genom att göra den där lilla digitala lådan till något som alla kunde och vågade att använda.

Jag kan inte hitta något bättre att säga än det som Apple själv sa för många år sedan. En text som jag som Apple-samlare håller kär på en stor originalbanderoll från 2008.

Here’s to the crazy ones.
The misfits.
The rebels.
The troublemakers.
The round pegs in the square holes.
The ones who see things differently.

They’re not fond of rules. And they have no respect for the status quo.
You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them.

About the only thing you can’t do is ignore them.
Because they change things.
They invent.
They imagine.
They heal.

They explore. They create. They inspire.
They push the human race forward.

Maybe they have to be crazy.
How else can you stare at an empty canvas and see a work of art?
Or sit in silence and hear a song that’s never been written?
Or gaze at a red planet and see a laboratory on wheels?

We make tools for these kinds of people.
While some see them as the crazy ones, we see genius.

Because the people who are crazy enough to think they can change the world,
are the ones who do.

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.