Tips från försäkringskassan

Viktig information från Försäkringskassan när du ansöker om föräldrapenning:

Om du som pappa är manlig, så är det mycket, mycket misstänkt.

Om du som föräldraledig arbetar en viss dag och därför inte söker ersättning för den dagen, då är det mycket, mycket misstänkt.

Om du som förälder tar med ditt barn till jobbet under en viss del av veckan, får lön för den delen och därför inte heller ansöker om föräldrapenning för den delen, då söker du för mindre än 100% för barnet totalt och är därför extremt mycket misstänkt.

Om du har ett eget företag och under din föräldraledighet inte kommer jobba med företaget, eftersom du är föräldraledig, då är det mycket, mycket misstänkt. Om du däremot skulle jobba med företaget under föräldraledigheten, då är det brottsligt.

Om du som föräldrar har haft ändringar i din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) det senaste året, då är det mycket, mycket misstänkt. Om du dessutom inser att du har haft dessa ändringar och därför redan från början skickar med alla relevanta intyg och papper, då är det nästan ett erkännande att du måste ha fuskat.

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.