Tillbaka till framtiden

Tillbaka från Vänsterpartiets kongress i Karlstad som hölls i helgen. Jag hade förmånen att ha fått förtroendet att vara en av representanterna för Sörmland på kongressen.

Jag har en närmast naiv syn på ”engagemang”: jag är så barnslig att tro att det är av fördel om vi engagerar oss för ett bättre samhälle – egentligen oavsett hur vår personliga version av ett bättre samhälle ser ut. Det är själva engagemanget, själva strävan efter att förbättra, som i sig skapar en positiv utveckling. De sätter saker i gungning, de skapar en rörelse och de förhindrar statisk stelhet. Ett samhälle är aldrig färdigt – inte heller ett parti eller dess valplattform.

Att ha haft möjligheten att påverka politiken och framtiden av partiet som jag tillhör, det är stort och ger i det närmaste en högtidlig känsla. Den känslan minskades nog inte direkt av stämningen och debatterna på själva kongressen. Att träffa så många andra feminister, socialister, fredsvänner och miljökämpen; det är inte så värst illa, bara det. Att än en gång upptäcka den bredd av åsikter, ideologier och övertygelser som samlas inom Vänsterpartiet, det ger ytterligare hopp: nej, Vänstern kommer nog aldrig att fastna i den där statiska stelheten.

Syftet med kongressen var, att besluta om valplattformen för det stundande valet. Personligen tycker jag att vi lyckades mer än väl med det. Från krav på att tandvården ska ingå som en självklar del i sjukförsäkringen (och därmed ligger under samma högkostnadsskydd) över en allmän omfördelning från de få i toppen till de många till en arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Om allt som står i valplattformen skulle bli lagstiftning, så skulle vi tveklöst ha ett mycket mer jämlikt och rättvist land.

Det skulle jag kunna stå ut med.

Valplattformen håller nu på att redigeras färdigt och kommer i sinom tid gå att läsa på Vänsterpartiets webbplats.

Jag är dessutom särskild glad över att två väldigt kompetenta personer från vårt närområde har fått förtroendeuppdrag i Vänsterpartiets ledning: dels Maria Forsberg, ordförande för Vänsterpartiet i grannkommunen Eskilstuna, som valdes till ersättare i partistyrelsen. Dels Ellinor Sundén, vår politiska sekreterare i Landstinget och medlem i Vänsterpartiet i en annan grannkommun, Nyköping, som valdes in i partiets centrala valberedning. Några av de bästa som Sörmland har att erbjuda.

Trots partiets centrala besträvanden att på så sätt dränera Sörmland på kompetens [obs: ironi], så sammanfattade Jonas Sjöstedt helgen på ett sätt som jag omöjligt kan knäcka:

Vi går nu in i valrörelsen och med oss har vi en valplattform som bär namnet ”Ett Sverige för alla – inte bara de rikaste”.

Det är en plan för ett jämlikt Sverige. En plan för att minska de vindlande klyftor som finns i vårt land. Vi har satt ett tydligt fokus på att valrörelsen ska handla om att vi ska bygga ett samhälle för alla.

Det är mer än 30 år sedan Sverige var världsmästare i jämlikhet. Det är hög tid att vända utvecklingen och det är vi tillsammans, du, jag och alla andra vänsterpartister, det är vi som ska se till att göra det.

Där – tycker jag – har han en poäng.

 

PS: P4 Sörmland gjorde en intervju med undertecknad inför kongressen. Den som inte kan få nog av mina dumheter kan ju, för all del, lyssna…

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.