The technical face of Facebook (eller: Ansiktsbokens tekniska ansikte)

Facebook behöver nog ingen förklaring. För alla som någonsin kommit i kontakt med mig (antingen privat eller genom yrket) behöver antagligen inte heller någon förklaring att jag är en stor fan av Facebook. Om ”Fan” nu är rätt ord: i samma utsträckning skulle jag snarast påstå att jag är en fan av kommunikation i stort, mobiltelefoner och mobil data i synnerhet och inte minst av luften jag andas. Facebook (och luften som jag andas) har kommit för att stanna, om än i en högst föränderlig form: det som är Facebook idag, en naturlig mötesplats för många människor, förändras kontinuerligt och det finns inga som helst garantier att Facebook alltid kommer ha den självklara platsen inom den digitala kommunikationen, som den har idag.

Snarare tvärtom: det är kommunikationen och samtalen som är här för att stanna — och beroende av hur bra Facebook (eller andra leverantörer) kan tillgodose våra behov [1], så kommer verktyget som vi använder för att interagera och föra samtalen förändras, förbättras eller bytas ut.

Flertalet webbplatser och -tjänster som vi idag använder för att mötas är till fullo medvetna om den föränderliga karaktären. De kan inte luta sig tillbaka och utgå ifrån att vi som användare alltid kommer vara lojala och använda just den tjänsten i all evinnerlighet.

Det är inte minst därför som dessa tjänster karakteriseras av en ständig anpassning och förändring: Nya funktioner skapas, anpassningar görs för att bättre matcha användarnas behov, önskemål och användningssätt.

För mig som bl.a. utvecklar Facebook-applikationer är dessa ändringar dock inte alltid smärtfria. De senaste dagarna har jag (och tusentals andra Facebook-utvecklare med mig) jobbat häcken av oss för att anpassa våra Facebook-applikationer till tämligen omfattande ändringar i Facebooks API:er. För den oinvigde: ”API” betyder ”Application Programming Interface” och är en uppsättning av regler och funktioner som används för att ett program (eller en webbplats) ska kunna prata med ett annat program (eller en webbplats).

Nåväl.

De senaste veckorna har Facebook gjort stora ändringar i hur applikationer kan prata med Facebook. Bland dessa märks:

  • komplett ändring i hur grupper fungerar
  • omfattande ändringar i integritetsinställningar för användare
  • pågående flytt från en teknisk API-lösning (Rest API) till en helt ny sådan (Graph API)

Dessa ändringar är grundläggande för flertalet Facebook-applikationer och tyvärr införs ändringarna i en så snabb takt att Facebook själv inte ens hinner med att dokumentera ändringarna.

I praktiken innebär det för oss externa utvecklare att befintliga applikationer behöver anpassas mer eller mindre löpande utan att vi ens vet på vilket sätt de behöver göras om. Det enda vi märker är att något som fungerade utan problem för några dagar sedan kanske inte alls fungerar idag.

Att behöva sätta sig och ändra i färdiga program är något som inte alls är främmande eller konstigt. Men sättet som Facebook gör ändringarna på, ofta utan förvarning och nästan alltid helt utan dokumentation, är främmande. Konstigt. Jobbigt.

Det är just därför som jag gnäller: hos Penseo driver vi en egen applikationsserver som inte gör annat än att köra ett drygt hundratal olika Facebook-applikationer. Nästan alla dessa applikationer ligger där för olika kunders och samarbetspartners räkning. Facebooks omfattande förändringar bakom kulisserna har de senaste veckorna inneburit att ungefär en tredjedel av dessa applikationer antingen slutade att fungera (i delar eller helt) och/eller behövde skrivas om för att fortsätta kunna användas. Som grädde på moset: ingen vet exakt hur de ska skrivas om (i vart fall inte under de närmaste veckorna eller månaderna) i och med att ändringarna inte finns dokumenterade och vi är helt enkelt tvungna att gissa oss fram…

— Något som är svårt att förklara för uppdragsgivare som saknar teknisk kunskap om just API:er och ändringar i dessa. Om jag skulle vara en kund som köpte en produkt, tjänst eller Facebook-applikation, så skulle jag självfallet utgå ifrån att det jag köper även ska fungera.

För att ta till en liknelse: Min bil ska rulla. Om Vägverket får för sig att uppfinna helt nya typer av vägar, så utgår jag ifrån att min bil även fungerar på dessa. Med rätta.

Min uppgift som Facebook-utvecklare däremot är att klargöra för dig att din bil tyvärr alls inte går att använda längre, om vi inte bygger om den från att vara en bil till att vara ett flygplan. Eller kanske en ubåt. Eller en tvättmaskin. Tyvärr vet vi inte riktigt, vilketdera. Vi får helt enkelt testa.

Försök att förklara det, ni.


  1. jag låter här bli att problematisera kring växelverkan av att dels ”bara” tillgodose och dels faktiskt vara med och skapa behov

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.