Social Media Club Sörmland-Katrineholm?

Social Media Club (SMC) är världens största organisation för oss intresserade av och engagerade i sociala medier, för närvarande etablerad i över 300 chapters i 49 länder, fördelade över sex kontinenter (med seriösa försök att etablera sig även i Antarktis). Social Media Club har totalt över 120 000 medlemmar, som på ett eller annat sätt följer aktiviteter via lokala, nationella och globala avdelningar.

I Sverige finns det ett antal lokala sammanslutningar (”chapters”), främst i storstäderna. Själv är jag styrelsemedlem i det som närmast liknar ”riksorganisationen” och har vid ett flertal tillfällen fått frågan, om vi inte borde försöka starta en lokal sammanslutning även här i Katrineholm. I dylika lokala organisationer brukar man träffas under otvungna former och diskutera det mesta som har med sociala medier att göra — från praktiska hands-on-frågor till mer djuptgående principiella och teoretiska frågor.

Katrineholm är som kommun långt framme när det gäller användning av sociala medier, något som inte sällan uppmärksammas av media (eller t.ex. Social Media Awards 2011). Vi är många som använder sociala medier inom kommunens gränser, både i arbetet och privat.

Samtidigt har Katrineholms kurirens tidigare i det närmaste reaktionära hållning till användningen av sociala medier satt kommunen på den riksmediala dagordningen. Trots att det egentligen fanns kritiska frågor som borde ha ställts, förmådde man inte att ställa dessa frågor och blev snarast till riksmedias åtlöje i vad som kom att kallas för #kkgate. Mycket har hänt sedan dess och idag öppnar Katrineholms kuriren upp på allvar, verkar det som, med allt från personliga bloggar till live-rapportering från kommunfullmäktige.

Dessa två olika utvecklingar gjorde att Katrineholm, kanske mer ån någon annan stad, är hemvist för närmast direkt motsatta, än helt positiva, än helt negativa, åsikter om konversationsmedia. Tillsammans med befintliga insatser (som t.ex. Digidel-projektet) tror jag att Social Media Club skulle kunna fylla ett tomrum här i stan.

Därför: Social Media Club här i stan — javisst.

Jag föreslår följande:

1. Vi känner av hur stort intresset är för att starta en Social Media Club Katrineholm. Konkret har jag lagt upp en s.k. Doodle, dvs ett formulär där alla som är intresserade kan markera tillfällen som de kan tänka sig att delta vid en första kick-off. Hittar vi ett tillfälle där minst tio personer vill samlas, antingen till en gemensam lunch eller en afterwork, spikar vi det datumet och möts för kick-offen. Formuläret hittar du här.

2. På kick-off:en, dvs vår första lunch eller afterwork träffas vi i ”verkliga livet” och diskuterar om vi vill starta en formell organisation, en lös sammanslutning — eller ingenting alls. Vi bollar idéer om hur en lokal Social Media Club ska se ut.

3. Det resterande tar vi därifrån…

Vad säger ni? Är ni på? Ska vi börja träffas och diskutera alla aspekter av sociala medier i Katrineholm? Ska vi tillsammans vara en del av den globala kommunikationsrevolutionen och påverka utvecklingen på ett sätt som just vi vill ha?

Kommentera nedan — och glöm inte att ange så många mötestillfällen som möjligt här…

Skriv gärna även några rader om du i princip gärna skulle vilja delta men av någon anledning har förhinder vid alla föreslagna tillfällen. Tipsa gärna även andra som du tror kan vara intresserade om både det här inlägget och mötesformuläret.

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.