Say WHAT (the f*ck)?

”För den här åldersgruppen av patienter tillkommer indirekta kostnader eftersom produktion minus konsumtion resulterar i ett underskott. Förlängd överlevnad för den här åldersgruppen ger därmed upphov till ökade samhällskostnader”.

Ett resonemang som faktiskt är svårt att ifrågasätta utifrån ett rent logiskt och ekonomiskt perspektiv. Avlivning dagen efter pensionering är billigare än allt annat.

Så. Vad är problemet? (annat än sånt där vänsterextremistflum som att vi inte ska avliva människor, såklart).

Är DU lönsam, lille vän?

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.