SD: ”Nazimössa är del av vår ideologi”

Ibland är det skönt att få sina fördomar bekräftade. Som mina ”fördomar” mot SD som ett nyfascistiskt parti.

En SD-politiker är anhållen för grovt vapenbrott. I sig kanske inte det mest förvånande. Trots att många SD-väljare säkerligen inte är helt tappade bakom vagnen kan nog inte samma sak sägas om flertalet företrädare för partiet (trots att det visserligen kan finnas enstaka undantag som jag helt enkelt aldrig råkat höra talas om). Nåväl.

Det anmärkningsvärda med fallet med den nu brottsmisstänkte nSDap:aren är emellanåt hans politiska historia. I höstas poserade personen ifråga nämligen med en nazisitisk uniformsmössa. Det är här som den logiska slutledningen blir enkel:

  1. Sverigedemokraterna har enligt egen utsago nolltolerans mot ”ideologiska och politiska avvikelser”.
  2. Personer som uppvisar ”ideologiska och politiska avvikelser” ska uteslutas ur partiet. [1]
  3. Personen i fråga har stoltserat med nazi-mössa.
  4. Personen är inte utesluten ur partiet.
  5. Ergo: det är inte ideologiskt eller politiskt avvikande för Sverigedemokraterna att bära nazistiska kläder.

Tack för den tydliga demonstrationen, stöveltramps”demokraterna”!


  1. Nu påstår visserligen SD att de har bett personen att lämna partiet, men det påstådda önskemålet har uppenbarligen varken lett till att han har lämnat partiet eller ställt sin fullmäktigeplats till förfogande.

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.