Rasisterna mot mänskliga rättigheter

Rasistpartiet SS-D är upprört över att Sverige – åtminstone enligt ett utredningsförslag – i framtiden ska göra som flertalet andra länder och följa grundläggande människorättskonventioner genom att tillförsäkra_ alla_ personer vård.

Jag skulle kunna citera FN-rapportören Paul Hunt:

In 2000, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, which monitors and interprets ICESCR, advised: “States are under an obligation to respect the right to health by refraining from denying or limiting equal access for all persons, including … asylum- seekers and illegal immigrants, to preventive, curative and palliative health services.

Jag skulle kunna citera FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter:

Artikel 12

1. Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa.

2. De åtgärder som konventionsstaterna skall vidta för att till fullo tillgodose denna rätt skall innefatta sådana åtgärder som är nödvändiga för att

d) skapa förutsättningar som tillförsäkrar alla läkarvård och sjukhusvård i händelse av sjukdom.

Men som vi alla vet är det inte lönt att komma dragandes med fakta. Fakta behövs för samtal och diskussioner med tänkande varelser. Mänskliga rättigheter har ingenting att göra med migrationspolitik eller ”vi-hatar-alla-som-är-annorlunda-än-vi-själva-för-att-vi-är-för-korkade-för-att-fatta”-politik. Det är fakta.

Rasism däremot handlar inte om fakta.

Rasism handlar endast om rasism.

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.