ROI för sociala medier

Return on Investment (”ROI”, ”Avkastning på Investering” eller ”Avkastningsgrad”) för sociala medier är ett återkommande ämne som vi som jobbar med Internet och sociala medier möter regelbundet. Samtidigt är det dessvärre ett ämne som kan diskuteras i timmar – och inte sällan är det just timmar som behövs för att förklara komplexiteten bakom konceptet, i vart fall när man försöker att överföra ROI till sociala medier.

För att komma till rätta med förklaringsbehoven och kunna gå lite mer i detalj tänkte jag sätta mig och skriva en inläggsserie om de ekonomiska aspekterna av sociala medier – och i förlängningen ROI för sociala medier.

ROI från början

Låt oss börja från början. ROI (eller avkastningsgraden) är ett mått som används för att se om en viss investering var lönsam, och exakt hur lönsam den var. Grundformeln för beräkning av ROI är följande:

ROI=frac{Resultat-Kostnad}{Resultat}

Vi har med andra ord två viktiga värden som vi måste veta i förväg: resultatet och kostnaden.

För att fylla den formeln med ett litet räkneexempel, direkt hämtad ur företagsekonomiböckerna: ett företag köper en ny maskin för en miljon kronor (kostnad). Inköpet medför en ökad vinst (dvs resultat) på fem miljoner kronor. Vi fyller i formeln:

ROI=frac{Resultat-Kostnad}{Resultat}=frac{5.000.000, kr-1.000.000, kr}{5.000.000,kr}=frac{4.000.000, kr}{5.000.000,kr}=0,8

Inget större problem för dig som läst lite matematik, hoppas jag.

När det gäller sociala medier (och även all form av traditionell marknadsföring, för den delen), blir formler för beräkning av ROI genast mycket mer komplexa. Anledningen för det är att såväl nyckeltalen som behövs för beräkningen av avkastningsgraden och det ekonomiska värdet av dessa är långt svårare att bestämma.

– Något som vi kommer att titta närmare på i kommande inlägg i serien. Nästa kommer imorgon. Sådetså 😉

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.