OMFK (Oh my fucking Katrineholms-kuriren)

Katrineholms kuriren, den lokala tidningen, där journalistiska ambitioner dessvärre är ofta något svåra att hitta, ens i bästa välmenande, har skrivet ett mail till Mattias Jansson, kommunchefen i Katrineholm. I och med att både jag personligen och mitt företag penseo apostroferas, tänkte jag dels återge mailet här i dess helhet och även besvara (delar av) det efteråt.

Hej!

Vi ska i några artiklar belysa området sociala medier inom Katrineholms kommun. Jag mejlar därför ett antal frågor till dig och när jag har fått svaren ringer jag upp dig för följdfrågor. Jag önskar svaren torsdag em.

1. Hur och varför startade projektet sociala medier?

2. Hur togs kontakt med Thomas Selig och sedan när har han ett avtal med kommunen samt hur länge?

3. Vad är syftet med sociala medier i kommunen?

4. Hur gagnar sociala medier kommunmedborgarna?

5. Enligt fakturor har kommunen under 2010 betalat drygt 267 000 kronor till Seligs företag Penseo för att bygga upp en plattform för sociala medier. Vad är din kommentar till kostnaden och vad tror du skattebetalarna tycker?

6. Twitter och Facebook är ju ganska enkla verktyg som vem som helst kan lära sig att använda på egen hand, oavsett om du är barn eller vuxen. Är det ekonomiskt försvarbart att betala en konsult för att lära sig hur man skriver på Twitter?

7. Finns det kanske fler kostnader i samband med sociala medier? Exempelvis inköp av utrustning?

8. Än så länge är det ju mest du som nyttjat de sociala medierna. Du är bland annat en flitig twittrare har vi noterat. Hur mycket av din arbetstid går åt till twittrande och andra sociala medier?

9. Du reser också runt och föreläser om sociala medier tillsammans med Thomas Selig. Gör du det på arbetstid? Enligt en faktura vi tagit del av från annan ort har kommunen fått 6 000 kronor för en föreläsning. Ingår då resor och arbetstid? Vem betalar ev övernattning? Får Thomas Selig ersättning från dessa 6 000 kronor?

10. I februari 2010 avslog kommunfullmäktige en motion om att utarbeta en bloggpolicy för anställda i Katrineholms kommun. Samtidigt beslutade fm att kommunstyrelsen ska göra en översyn av kommunikationspolicyn och ta fram riktlinjer för hur sociala medier från användas under arbetstid. Vad har hänt?

11. Anser du att det ingår i din tjänst som kommunchef att twittra, blogga och facebooka på arbetstid om ibland ganska oväsentliga och banala saker som inte alls har med kommunal verksamhet att göra?

12. Vilken är din kommentar till de kommunmedborgare som tycker att din användning av sociala medier kan liknas vid en ”lekstuga”?

13. Hur lyder din arbetsbeskrivning som kommunchef?

Att själva frågorna inte är ställda av en journalist som vill belysa och granska – utan att syftet är att såga och vinkla – det framgår nog mer än tydligt. Oavsett vilket, några enkla svar:

1. Hur och varför startade projektet sociala medier?

Mig veterligen startade Katrineholms kommun med att använda sociala medier under hösten 2009. Syftet av användningen är troligen samma syfte som används idag: att skapa kontaktytor med människor just på de platser, där människorna finns. Sociala medier har blivit en självklar del av vardagen för stora befolkningsgrupper. Chansen att vi når dessa befolkningsgrupper just på de sociala medierna är ofantligt högre än att nå dem med hjälp av anslagstavlor i kommunhuset.

2. Hur togs kontakt med Thomas Selig och sedan när har han ett avtal med kommunen samt hur länge?

Jag (Thomas Selig) kontaktades av Kommunchefshandläggaren under hösten 2009 med en förfrågan om jag skulle kunna vara behjälplig med sociala medier. Efter det (och några telefonsamtal) hade vi en inledande lunch i Katrineholm (för övrigt första gången att jag vistades i Katrineholm, när vi bortser från några tillfällen där jag satt i stillastående tåg).

I anslutning till lunchmötet hade vi (efter vissa ”förhandlingar”) ett relativt löst avtal som sedan förlängdes och utökades. Troligen (förhoppningsvis?) för att uppdragsgivaren tyckte att vi gjorde ett bra jobb. Som att sätta Katrineholm på den sociala-media-kartan, till exempel.

I skrivande stund finns det ett avtal som löper till april 2011 samt ett annat avtal om live-sändning av kommunfullmäktige som löper året ut.

**3. Vad är syftet med sociala medier i kommunen? **samt 4. Hur gagnar sociala medier kommunmedborgarna?

Kommunen har både en ren praktisk och en demokratisk skyldighet att kommunicera med sina kommunmedborgare och omvärlden. Som redan beskrivit i svar till fråga 1, så är det kanske enklast att kommunicera med någon annan, när den personen också finns på plats. Det blir liksom inte mycket till kommunikation, när jag pratar med min underbara fru – men hon inte alls är där.

Och ”att vara där” är just en viktig aspekt av den kommunikationen, såsom den sker på sociala medier. Det handlar inte endast om att berätta sin bild av sin verklighet, det handlar lika mycket (om inte ännu mer) om att lyssna på andras berättelser om deras verkligheter.

Försvarsmakten har en ganska smarrig formulering i sina direktiv där man nämner ”det utbredda användandet av sociala medier, dess utmärkande egenskaper och det faktum att studier bekräftat att de är värdefulla informationskällor.”

Sen kanske en liten detalj som grädde på moset: kommunens förvaltning styrs av människor – emedan den traditionella kommunikationen från förvaltningars sida har varit från myndighetens sida. Signaturen Anarkaj har skrivit det väldigt vackert på kommunchefens blogg:

Mattias har genom kommunens satsning på sociala medier gjort något så revolutionerande som att visa att det finns människor bakom kommunhusets dörrar. Han har genom sin öppenhet om sig själv och sitt uppdrag visat alla oss som bor i Katrineholm (och även långt, långt utanför) att en öppen diskussionsmiljö inte bara är viktig, utan också en faktisk möjlighet.

5. Enligt fakturor har kommunen under 2010 betalat drygt 267 000 kronor till Seligs företag Penseo för att bygga upp en plattform för sociala medier. Vad är din kommentar till kostnaden och vad tror du skattebetalarna tycker?

Nja. Lite faktafel kanske. Kommunen har under 2010 visserligen betalat drygt 267.000 kronor till penseo, men långt ifrån ”endast” för att bygga upp en plattform för sociala medier. Dessutom finns det sådana här små uppdrag som att skapa helhetsstrategier, att utbilda, att skapa flöden mellan många olika tjänster. ”Den där Selig” har skrivit fram riktlinjerna för sociala medier (som för övrigt numera används som mall av otaliga andra kommuner och som har legat till grund för bl.a Datainspektionens och SKL:s arbeten). Ska vi slänga in bloggplattform, designarbeten, Facebook-applikationer och liknande också?

Den som undrar: totalsumman är baserad på timmar – och timersättningen ligger på 300 kronor, innan skatt och avgifter. Den effektiva timlönen hamnar någonstans knappt under 100-kronor sträcket. Kostnaden för kommunen vid en anställning hade varit avsevärt högre.

Vilken slöseri med pengar 😉

När det gäller frågan vad skattebetalarna tycker, så tror jag att de anser att pengarna är tämligen väl spenderade. – I vart fall när de får fakta på bordet.

När det däremot gäller frågan vad skattebetalarna tycker när de läser Kurrens felaktiga och vinklade skildring, så är det självklart en annan fråga.

6. Twitter och Facebook är ju ganska enkla verktyg som vem som helst kan lära sig att använda på egen hand, oavsett om du är barn eller vuxen. Är det ekonomiskt försvarbart att betala en konsult för att lära sig hur man skriver på Twitter?

Annika Lidne har skrivit ett närmast perfekt svar på den frågan, även det svaret på kommunchefens blogg:

Jag […] har fått ett antal förfrågningar från olika kommuner som precis vill att jag ska titta på de aspekter du har tagit tag i – att seriöst skapa en plattform och strategi för sociala medier. Att INTE göra det är ansvarslöst. Ja, det är enkelt att använda verktyg som Twitter, Facebook och bloggen, det är inte trivialt att i en myndighet att definiera var gränserna går kring vad som får publiceras, vad som bör publiceras och var som definitivt inte ska publiceras.

I en kommun, liksom i ett landsting, finns också ett förhållande som inte är lika tydligt hos andra myndigheter – var går gränsen mellan politiker och tjänstemän när man kommunicerar kring olika projekt? Du som tjänsteman får ju inte störa eller föregripa en politisk process, samtidigt som du självklart vill ha en tidig medborgardialog och -interaktion i olika frågor. Det är frågor som måste tydligt definieras innan man engagerar sig på sociala arenor.

7. Finns det kanske fler kostnader i samband med sociala medier? Exempelvis inköp av utrustning?

Det finns säkerligen fler kostnader i samband med sociala medier. Att man kanske väljer en något vassare telefon för kommunanställda som använder sociala medier än vad man skulle gjort i annat fall, kan vara en sådan. Utöver det finns det några hundralappar per år som till exempel går till kommunens pro-konto hos FlickR etc.

8. Än så länge är det ju mest du som nyttjat de sociala medierna. Du är bland annat en flitig twittrare har vi noterat. Hur mycket av din arbetstid går åt till twittrande och andra sociala medier?

Nja, det vet jag inte om jag håller med om. Fast jag är ju säkerligen jävig i och med att jag några timmar i veckan sitter på informationskontoret och ser hur även andra nyttja de sociala medierna. Det är ju fusk.

När det gäller just frågan hur mycket av arbetstiden som går åt till twittrande och sociala medier, så kan Mattias säkerligen svara exakt. Det som dock säkerligen kan vara otänkbart för journalisten i fråga, är att tiden som används för sociala medier ofta är dödtiden. Även här ett vackert citat från ett svar på kommunchefens blogg, den här gången från eminente Morris Packer:

för att vara lite ekivok; förr gick jag på toaletten och gjorde ”ingenting” – nu hinner jag med ett par tweets [nota bene – denna passus kommer ofelbart skapa rubriker som ”Sociala medier – en skitsak för kommunen”]

9. Du reser också runt och föreläser om sociala medier tillsammans med Thomas Selig. Gör du det på arbetstid? Enligt en faktura vi tagit del av från annan ort har kommunen fått 6 000 kronor för en föreläsning. Ingår då resor och arbetstid? Vem betalar ev övernattning? Får Thomas Selig ersättning från dessa 6 000 kronor?

Exakt hur mycket kommunen debiterar för föreläsningar och hur resor etc. hanteras är jag inte insatt i. Däremot tycker jag att det är intressant att få veta att jag faktiskt reser runt tillsammans med Mattias och föreläser. Jag borde kanske oroa mig för schizofreni?

Om jag inte minns fel har vi hittills endast vid ett tillfälle varit på en gemensam tillställning, där Mattias höll en föreläsning och jag en eftermiddagsworkshop. Och nej, när jag håller ett workshop på uppdrag av en annan organisation, så är det nog inte särskilt sannolikt att Katrineholms kommun skulle vilja bekosta kalaset…

10. I februari 2010 avslog kommunfullmäktige en motion om att utarbeta en bloggpolicy för anställda i Katrineholms kommun. Samtidigt beslutade fm att kommunstyrelsen ska göra en översyn av kommunikationspolicyn och ta fram riktlinjer för hur sociala medier från användas under arbetstid. Vad har hänt?

Återigen ett citat från Morris i svaret på kommunchefens blog. Bättre än så kan jag inte skriva det:

Svar: Massor. Det är dock ett oerhört komplex arbete – vi inkorporerar alla kanaler i kommunikationspolicyn. Vilket är svårt – se själv vilka frågor du ställer. Vi måste t ex se över vilken relevans det har att annonsera i Kuriren, fler människor i kommunen använder Facebook än prenumerera på Kuriren. Ska vi gå till ”Kungs” och be att få slippa annonsera i tidningen i enlighet med kommunallagen? Och köpa direktreklam och Facebookannonser istället? Kanske sms:a ut till alla kommunmedborgare med kvittenser? Som sagt – i en föränderlig värld är en kommunikationspolicy något av det svåraste man kan ge sig på – och ett ständigt förändringsarbete. Tyvärr är inte Katrineholm en plats där tiden står stilla och alla läser Kuriren…

Ärligt talat: jag gillar hur Morris tänker. Är det verkligen ekonomiskt försvarbart att annonsera i Kuriren???

11. Anser du att det ingår i din tjänst som kommunchef att twittra, blogga och facebooka på arbetstid om ibland ganska oväsentliga och banala saker som inte alls har med kommunal verksamhet att göra?

Människor bakom kommunhusets dörrar” skrev Anarkaj i citatet däruppe, människa!

12. Vilken är din kommentar till de kommunmedborgare som tycker att din användning av sociala medier kan liknas vid en ”lekstuga”?

Kommunikation förändras. I takt med att människor skiner igenom kommunhusets gråa väggar och blir synliga som just människor, i samma takt kommer personer som är vana och uppväxta med att en myndighet endast använder traditionella kommunikationsformer och -sätt uppfattar det som annorlunda, som nytt, som ovant – eller varför inte som ”lekstuga”.

Tyvärr är det nog något som följer med alla förändringar i samhället. Kyrkan opponerade sig mot tryckpressen som bara den, när det väl begav sig. Man ansåg t.ex. att den skulle fördumma människor (”lekstuga”, någon?) i och med att kyrkan inte längre kunde förmedla och välja den ”rätta och enda sanna” informationen. Förändringarna som den digitala revolutionen och de förändringar som kommunikationen medför är inga undantag. Av vissa uppfattas de som oseriösa. Vissa ser dem som onödiga. Vissa som lekstuga. – Men om det krävs att man går till lekstugan för att uppnå alla fördelar, om det krävs att vara bland de 4,5 miljoner Svenskar som trängs i lekstugan för att just kunna vara bland dessa 4,5 miljoner – tja, var är problemet?

13. Hur lyder din arbetsbeskrivning som kommunchef?

Jag antar att Mattias inom kort kommer lägga upp sin arbetsbeskrivning på bloggen. – Men tills dess: uppenbarligen ingår det i arbetsbeskrivningen att besvara oinsatta och vinklande journalisters lika oinsatta och vinklade frågor.

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.