Nej, jag förstår inte ekonomin

Problemet med den amerikanska skuldkrisen tycks växa och växa. Om de två stora politiska partierna inte hittar en uppgörelse innan den 2 augusti, förutspår domedagsprofetior just det: en ekonomisk domedag.

Jag är allt annat än en nationalekonom. Den begränsade ekonomiska kunskapen som jag har, bygger uteslutande på några gymnasiekurser i företagsekonomi, egen erfarenhet som kassör inom otaliga föreningar och inte minst praktisk erfarenhet av vårt internationella nätverk Penseo. Det sagt: min ekonomisk kunskap är begränsad till de praktiska frågor som jag kommit i kontakt med.

Det är säkerligen just på grund av min begränsade kunskap som jag verkligen inte tycks förstå den nuvarande ekonomiska krisen i USA. Några funderingar:

  • När vissa, mindre länder är i en liknande situation (t.ex. Grekland), så är ledande politiker, även i Sverige, väldigt snabba med att hävda hur misskött ekonomin är. Vissa pratar till och med om ”tvångsförvaltning”. Jag är inte tillräckligt insatt i förhållandena i Grekland för att uttala mig i saken, men jag tycker att det är intressant att samma krav inte framförs nu, fast riktad till USA?
  • Den enskild störste långivaren till USA uppges vara Kina. Är det ingen annan som ser ironin i det? Världens största icke-marknadsekonomi ”äger” världens största marknadsekonomi, varvid ”marknadsekonomi” enligt allt vi får lära oss är jordens frälsning?
  • För inte alls länge sedan räddade USA bankerna (med hjälp av skattepengar). Samma banker som nu ”ställer till det” för den amerikanska ekonomin. Logiskt??? Vem är det egentligen som sätter dagordningen?

Jag har inga som helst svar. Endast en mängd funderingar.

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.