Multifunktionellt

DN publicerar idag en debattartikel som gör mig riktigt glad: ”Tio problem som osynliggör folk med funktionshinder”. I debattartikeln problematiseras synen på personer med funktionsnedsättning och/eller funktionshinder i arbetslivet. Jag håller inte nödvändigtvis med om allt i debattartikeln, men att frågan både problematiseras och, som i artikeln, avdramatiseras är både uppfriskande, hoppingivande och ytterst nödvändigt.

Många människor som har fysiska och psykiska utmaningar knuffas åt sidan på dagens arbetsmarknad. Det är inte nödvändigtvis elakhet från arbetsgivares sida som gör det, det är hela vårt samhälles syn på personer som är ”annorlunda”.

Undanträngningen är varken positiv för de som berörs (att bli exkluderad känns sällan uppmuntrande), för samhället i stort (samhällsekonomiska kostnader istället för intäkter som aktivt deltagande i arbetslivet medför) eller för den delen för arbetsgivare som går miste om enorma tillgångar i organisationen. Hamnar rätt person på rätt plats med rätt anpassning och stöd, så kan flertalet personer med funktionsnedsättning nå helt oanade höjder.

Oavsett om du gillar det eller inte, så lever vi i ett mångkulturellt och multifunktionellt samhälle.

Och smaka bara på ordet: multifunktionellt.

 

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.