Moderering inom den offentliga sektorn

Alla som arbetar med sociala medier inom den offentliga sektorn kommer förr eller senare hamna i situationen att de behöver radera inlägg eller kommentarer som av den ena eller andra anledningen inte kan vara kvar. Ibland är det fråga om harmlösa kommentarer som dock tyvärr innehåller personuppgifter. Ibland är det fråga om klassiskt förtal. Ibland är det rena troll som endast är ute efter att förstöra diskussionsklimatet.

Personligen är jag en stor motståndare till moderering (oavsett om det är förhandsgodkännande eller radering i efterhand) och varenda gång jag tvingas plocka bort en kommentar gnagar det där dåliga samvetet i bakhuvudet: jag (JAG) som är en stark förespråkare av yttandefriheten ”tystar ner” någon som kanske någonstans har något vettigt att tillföra. [1]

Oavsett hur jag personligen känner inför min makt att trycka på den där ”radera-inlägg-och-sätt-på-munkavel”-knappen, så är det viktigt att vi som arbetar inom det offentliga inte låter känslorna styra utan faller tillbaka på mer eller mindre allmängiltiga riktlinjer. Därför en liten juridisk exkurs. När behöver inlägg eller kommentarer raderas?

Ärekränkning, förtal etc

Inlägg som uppenbarligen är ärekränkande är uppenbarligen ärekränkande (no shit, Sherlock?). Ärekränkning är förbjudet enligt lag (no shit, Sherlock) och senast sedan tillkomsten av BBS-lagen har vi som driver kommunikationsplattformer eller ansvarar för kommunikation på nätet ett ansvar att plocka bort lagstridiga inlägg. Förutom förtal ingår självfallet även hets mot folkgrupp och andra olagligheter i den gruppen.

Personuppgifter

Kommentarer som innehåller personuppgifter om tredje person (dvs om någon annan än den som skrivit kommentaren eller den som kommentaren riktas till) är tillståndspliktiga i personuppgiftslaghens mening. Såvida inte personen som skrivit en sådan kommentar har tillstånd av Datainspektionen för just kommentaren (otänkbart) eller utgivingsbevis för kommentaren (omöjligt), så måste dylika kommentarer i regel raderas/avpubliceras.

Kommentarer i strid mot interna riktlinjer

Förutom ovanstående hårda kriterier finns det ofta även ”mjuka” skäl att plocka inlägg: ofta är det härvid fråga om skällsord (könsord är särskilt populära bland vissa) eller om att kommentarer lämar diskussionsämnet helt och hållet (vanligt bland trollen).

Nåväl…

Det räcker med juridiken, som i det här fallet f.ö. är tämligen generaliserande och där jag valt att inte gå i detalj. Det är nämligen inte juridiken som är problemet, det är den konkreta praktiska tillämpningen och de (om jag får säga så) ”ideologiska” problemen kring den.

Rent konkret ställs jag just nu närmast dagligen inför problemet med en (1) person som gärna ger alla ovanstående anledningar till att plocka bort hans kommentarer hos en av mina uppdragsgivare inom den offentliga sektorn. (Jag nämnar medvetet inte ens uppdragsgivaren för att slippa ”hänga ut” personen i fråga.) Resultatet blir att kommentarerna måste plockas bort — och det helt oavsett om personen i fråga kanske egentligen har något vettigt att säga.

Vilket leder till ett demokratiskt dilemma: en person som inte kan eller vill uttrycka sig på ett sätt som gör det möjligt att kommentarerna finns kvar, ja, den personen kan inte komma till tals. Den personens åsikter räknas inte. Visserligen, personen har ingen annan än sig själv att skylla, men ändå. Det känns helt enkelt inte rätt…

I det konkreta fallet försökte jag till och med prata med personen. Försökte honom att inse att det helt enkelt är nödvändigt med ett åtminstone inte fullt så oacceptabelt språkbruk. Försökte klargöra min syn att jag tycker att det är viktigt att även han får komma till tals. Föreslog till och med att jag skulle kunna plocka de delarna av kommentarerna som är lagstridiga, självfallet under bibehållande av själva budskapet, för att kunna ha kvar resten. Ett samtal helt off-the-record, inte på uppdrag av någon annan än min personliga demokratiska övertygelse.

Jag trodde inte att samtalet skulle leda någon vart — och det gjorde det inte heller. Det får även i fortsättningen bli ”skräpkommentar”-knappen med ett mail till myndighetens arkiv för dokumentationen.

Jag har åtminstone försökt.


  1. Jag går inte in i detalj att yttrandefriheten egentligen inte har något alls att göra med rätten eller möjligheten att kommentera på ett visst ställe och på valfritt sätt…

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.