Kommentarsfältrasister

Katrineholms kuriren tar idag ånyo upp frågan kring hantering av kommentarer med rasistiska eller ärekränkande kommentarer. Till skillnad mot många andra tidningar har kuriren under (mig veterligen) hela sin aktiva tid på nätet tillämpad förhandsmoderering och granskat kommentarer innan de läggs ut.

Min ståndpunkt i frågan (som jag beskrivit tidigare) är tämligen pragmatisk, vilket jag försökte ge uttryck för i en enkel kommentar till artikeln:

Jag tycker att frågan, så som den ställs, är en ickefråga. Jag är en stor anhängare av det fria ordet, samtidigt som jag själv blivit utsatt för mordhot när jag kritiserade Sverigedemokraternas rasism. Så ja, problemet Är ett problem, vilket ingen som någonsin rört sig på Internet borde kunna förneka.

Men problemet är INTE ett kommentarsfältproblem.

Rasistiska kommentarer? – Hört talas om ”hets mot folkgrupp”, 16 kap 8 § BrB?
Kränkande kommentarer? – Vad sägs om Ärekränkningsbrotten, 5 kap 1-3 §§ BrB?

Det är extremt sällsynt att ens helt anonyma kommentarer inte kan spåras. Eventuellt tar det stopp vid en anonymiseringstjänst — men i det fallet är det den tjänsten som är straffrättsligt ansvarigt.

Vi behöver inga nya regler för kommentarsfält. Det vi behöver är att vi följer reglerna som redan finns — oavsett om det handlar om nätet eller pubrundan på helgen.

Vad tycker ni?

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.