Katrineholms kommun vinnare av Social Media Award

Senast igår höll jag en heldagsworkshop om sociala medier på SMIOS-konferensen på Hasselbacken i Stockholm. Jag ombads stanna, men med hänsyn till arbetsbördan prioriterade jag att åka hem i natten.

Jag kanske inte borde ha gjort det. Missar ju prisutdelningen för vårt arbete:

För att utveckla användandet av sociala medier för organisationer inom offentlig sektor krävs goda förebilder och exempel på hur andra organisationer skapar nytta genom sociala medier. Ability Partner har därför instiftat SMIOS Award för bästa initiativ vad gäller sociala medier inom offentlig sektor.

Motivering
Katrineholms kommun tilldelas 2011 års SMIOS Award för sin genomtänkta strategi att satsa på sociala medier som ett effektivt sätta att kommunicera, föra dialog och bygga relationer med sina medborgare och andra med intresse av kommunen och dess verksamhet.

Katrineholms kommun har via tekniker såsom Facebook, Twitter, bloggar och direktsända livesändningar över webben skapat en bra mix av kanaler för att kunna dela med sig av information och kommunicera.

Katrineholms kommun har också insett att det inte är tillräckligt att finnas med på olika tekniska plattformar för att fullgöra sitt uppdrag. Arbetet är större än så, liksom potentialen. Det som verkligen utmärker Katrineholms kommun är deras målmedvetna arbete med att minska den digitala klyftan och få med alla som vill vara delaktiga. Genom olika insatser såsom inspirationsföreläsningar och utbildningsinsatser skapar man goda förutsättningar för att inte bara förvaltningen, utan också medborgarna finns i sociala medier.

Ja, vad ska man säga. Ett stort tack förstås och ett stort grattis till oss alla som inom kommunen verkar för just det som motiveringen ovan tar upp.

Jag minns det allra första mötet mellan Mattias Jansson (@kommunchef) och mig, en höstdag på Hotell Statt i Katrineholm. Ett annorlunda möte. ”Katrineholm ska bli bäst på social medier”, sa Mattias. ”Hur gör vi?”

Det var då resan började för mig (och penseo) i Katrineholm. En privatresa som gav mig en underbar vänskap med Mattias (tack!) — och en jobbresa som även den är underbart spännande och utmanande.

Ett uppdrag som uppenbarligen gav resultat.

Som tur är, är jag inte ensam under den resan, tvärtom. Vi är många som hjälps åt för att driva utvecklingen framåt. Det är vi tillsammans som gjorde det möjligt, att vi nu kanske får kalla oss Sociala-Media-kommunen 😉

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.