Katrineholm 3.0

Arbetet med projektet Katrineholm 3.0 har börjat på allvar nu i veckan. Under sommaren kommer ett antal ungdomar gå igenom stan, geotagga sin omgivning, plåta intressanta byggnader och platser och därigenom skapa en platsdatabas över det mesta som finns i Katrineholm.

Grundtanken är att överlåta sajten till allmänheten när det finns mer eller mindre omfattande information som grundutbud. — Och med ”överlåta” menas inget annat än just ”överlåta”. Inom sin tid kommer alla Katrineholmsintresserade inte endast kunna hitta information om Katrineholm och om vad som händer här — utan även själva bidra med sitt kunnande och sina specialintressen. Tänk Wikipedia men med en tydlig regional anknytning och många fler funktioner som underlättar integrationen med sociala medier.

Dagen till ära har vi bland annat dokumenterat det mytomspunna skyddsrummet, ca 20 meter eller exakt 109 trappsteg, under Gröna Kulle. Den som undrar: några lik begravda hittade vi inte. Trots att vi letade. Febrilt.

Tyvärr har projektet blivit ett hett ämne inom lokalmedia. Något som exaktast antagligen kan beskrivas som ett mediedrev: Den lokala tidningen Katrineholms kuriren har i inte mindre än tre ledare inom en ytterst kort tid tagit upp och kritiserat projektet, med argument som ”ansvariga politiker [får] se upp nu. Det vill säga, om de vill försäkra sig om att ha kvar någon sorts kommunalpolitisk makt”.

I dagens ledare kan vi bland annat läsa om

långtgående ambitioner med bland annat en hemsida för Katrineholm, öppen för alla att informera i, utan att kommunens egna informatörer eller andra kommunala tjänstemän lägger sig i.

Frågan om huruvida kommunchefen därmed går för långt i sin nymediala vision måste nödvändigtvis diskuteras öppet – innan visionen blir verklighet. Därför är det oundvikligen viktigt, att öppet och offentligt diskutera kommunchefen Mattias Janssons medievision och följderna av ett eventuellt förverkligande.

Mattias Jansson har gett sina synpunkter på ledaren, vilket innebär att jag slipper. Jag tänkte därför snarare framhäva en annan aspekt: Tyvärr är det just den öppna och offentliga diskussionen som tidningen kräver som den i sin tur själv inte tillåter: frågan på vilket sätt ett nav med information om platser, föreningar och evenemang innebär att politiker förlorar makt, tja den frågan vägrar man att besvara.

— Att man dessutom refuserar alla insändare som har en annan uppfattning i frågan än chefredaktörens, förstärker kanske inte direkt bilden av en tidning som värnar om den ”öppna och offentliga debatten” 🙁

Uppdatering: Lite Facebook-konversation mellan mig och chefredaktören i första kommentaren nedan.

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.