Kära Radiotjänst

Återkrav

I fjol började Radiotjänst i Kiruna mjölka oss som inte har TV – men mycket väl mobiltelefoner och datorer. Jag har från dag ett sagt att Radiotjänstens debitering för mobiltelefoner och datorer inte är laglig. Som tur är finns det fler tänkande människor, som i vissa fall kan vara (med-) jurister och som nu i Högsta Förvaltningsdomstolen har kommit till exakt samma slutsatser. Bland annat skriver HFD:

Sammanfattningsvis finner Högsta förvaltningsdomstolens att en dator med internetuppkoppling inte kan anses vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program och att en webbsändning inte heller kan anses utgöra en utsändning eller vidaresändning i avgiftslagens mening.

Det är nu jag öppnar min stora käft och slänger med det ack så tillfredsställande ”vad var det jag sa?!?”

Enligt DN säger Radiotjänstens VD: Vi ser det så här, att den här domen innebär en ny praxis och den gäller från och med i dag och framåt. Den har ingen retroaktiv verkan.”

Problemet är bara att han – rent juridiskt – är ute och cyklar igen. Och inte lite. Eftersom domen innebär att Radiotjänst saknade laglig stöd att debitera, så har de… ja… fått pengar utan att ha rätt till dem. Den som får pengar utan att ha rätt till dem är… ja… skyldig att återbetala; något som redan följer ur rättsregler som har ynkliga par-tre tusen år på nacken. [1]

Brev till Radiotjänsten.

Jag har sedan den 4 mars 2013 debiterats radio- och tv-avgift för innehav av dator. Högsta författningsdomstolen har i mål 7368-13 fastslagit att debitering av avgiften för datorer mm har skett i strid mot gällande lagstiftning.

Enligt 16 § lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst skall överskjutande belopp återbetalas, när inbetald avgift överstiger vad som skall erläggas.

Jag emotser därför återbetalning av radio- och tv-avgift för perioden från den 4 mars 2013 till konto [XYZ] inom två veckor från detta brevs datum.

Samtidigt vill jag att ni stryker min felaktig registrering av innehav från ert register.

En liten brasklapp, bara för att vara på den säkra sidan: Jag är inte emot public-service, tvärtemot. Om jag skulle ha en TV, skulle jag inte tveka en sekund att betala avgiften. Jag skulle till och med kunna tänka mig att betala licensen, bara för att. Bara för att det är viktigt att ha icke-kommersiell nyhetsbevakning och icke-kommersiell media överhuvudtaget.

Men jag vill inte tvingas att göra det på felaktiga grunder. Simple as that.


  1. Condictio Indebiti, http://sv.wikipedia.org/wiki/Condictio_indebiti.

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.