Jag JO-anmäler Polisen

Jahapp. Då skriver man alltså i all hast ihop en JO-anmälan:

Myndighet och/eller tjänsteman som anmälan riktar sig mot

Polisen Östergötland, Våldsroteln Linköping; Anders G[…], Nils A[…]

Beskrivning av ärendet

Beskriv vad som hände och när det ägde rum

Jag kallades till förhör den 11 november september 2013 avseende mordutredningen för det sk dubbelmordet i Linköping år 2004. Jag är varken misstänkt eller kan ens kopplas till gärningen.

Eftersom jag anser att Sverige bör följa de mest grundläggande straffrättsliga rättsprinciperna (konkret: oskyldig tills motsatsen är bevisat), vägrade jag den sk ”frivilliga” topsningen. Vid tillämpning av rättsprincipen är det inte jag som behöver bevisa min oskuld – utan istället de rättsvårdande myndigheterna som behöver bevisa min skuld.

Med anledning av att jag inte utförde denna ”frivilliga” topsningen förväntas jag nu att presentera alibi för tidpunkten för gärningen, vilket är en ytterligare perversion av rättsprincipen.

På vilket sätt anser Ni att myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt?

Tillvägagångssättet strider entydigt mot oskyldspresumtionen enligt straffrättsliga rättsprinciper samt mot Artikel 11, FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna, och Artikel 6.2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, vilka Sverige har förbundit sig att följa.

För att vara extra tydligt: jag vill på inget sätt försvåra för Polisens arbete. Mordet bör lösas och personen som utförde gärningen bör sättas dit.

Men det får inte ske på bekostnad av ett av våra mest grundläggande rättsprinciperna.

Vad blir nästa steg? Husrannsakan, bara för att jag vägrar ”kooperera”? Skulle knappast förvåna mig. Det har vi hört talas om. I filmer och berättelser om forna DDR.

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.