Härmed upplöser jag Sverigedemokraterna

Den av Sverigedemokraterna kapade sajten av ungdomsförbundet.Den av Sverigedemokraterna kapade sajten av ungdomsförbundet.

Sverigedemokraterna, partiet med bevisligen nynazistiska åsikter, anser att deras ungdomsförbund SDU är för nationalistiskt (där har de i och för sig en poäng, deras första poäng någonsin) och att ungdomsförbundets demokratiska val därför är fel. Med anledning av detta bryter de med sitt ungdomsförbund och startar istället ett nytt förbund med identiskt namn – samtidigt som de kapar det juridiskt fristående ungdomsförbundets webbplats. Allt det där är kreativa lösningar, och jag kan inte göra annat än att hålla med: såhär borde vi kunna göra.

Eftersom vi uppenbarligen kan göra så, så gör jag också så. Till vänster Sverigedemokraternas beslut, till höger mitt. (Du som läser på en mobil behöver troligen lägga den i landskapsläge för att kunna läsa all text).

Sverigedemokraternas partistyrelse fattade idag följande två beslut.

  • 1. Att formellt bryta med det förbund som i dag går under namnet Sverigedemokratisk Ungdom (SDU).
  • 2. Att VU ska starta upp en ny ungdomsverksamhet kallad Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) inom ramen för partiet.
Sverige fattade idag följande två beslut.

Beslutet fattades mot bakgrund av SDU-kongressens val av ny förbundsledning. Beslutet fattades mot bakgrund av SD-partiledningens val att inte acceptera demokratin.
Valet tolkas som en tydlig signal att SDU vill fortsätta den konfliktlinje som präglat relationerna mellan partiet och förbundet de senaste åren. Ställda inför premissen om ytterligare ett konfliktfyllt verksamhetsår har partistyrelsen istället beslutat att de bägge organisationerna nu ska gå skilda vägar. Valet tolkas som en tydlig signal att SD vill fortsätta den konfliktlinje som präglat relationerna mellan Sverige och partiet de senaste åren. Ställd inför premissen om ytterligare ett konfliktfyllt verksamhetsår har Sverige istället beslutat att de bägge organisationerna nu ska gå skilda vägar.
Konflikten mellan Sverigedemokraterna och ledningen för Sverigedemokratisk Ungdom grundar sig i ideologiska skiljaktigheter. Sverigedemokraternas medlemmar har valt att enas kring begreppen öppen svenskhet, socialkonservatism och demokrati. Ungdomsförbundet har i det längsta undvikit att ställa sig bakom detta. Konflikten mellan Sverige och ledningen för Sverigedemokraterna grundar sig i ideologiska skiljaktigheter. Sveriges medlemmar har valt att enas kring begreppen människors lika värde, anständighet och demokrati. Sverigedemokraterna har i det längsta undvikit att ställa sig bakom detta.
Partiet kommer under hösten att bygga en ny, stabil och konstruktiv ungdomsrörelse.

Denna ska syfta till att förbereda unga människor för att bli framtida sverigedemokratiska politiker, driva intern opinion i ungdomspolitiska frågor och att vända Sverigedemokraternas sjunkande väljarstöd i den yngsta väljargruppen.

Sverige kommer under all överskådlig framtid att bygga nya, stabila och konstruktiva partier. Dessa ska syfta till att förbereda unga människor för att bli framtida demokratiska politiker, driva intern opinion i alla politiska frågor och att vända rasisternas ökande väljarstöd i alla väljargrupper.

Det enda som återstå nu är att se till att min text ovan ersätter den befintliga webbplatsen av Sverigedemokraterna. Om de mot förmodan skulle vägra ersätta sin webbplats med texten av mitt beslut, så bevisar de bara än en gång att de inte följer beslut som fattats i demokratisk ordning och därmed är ett hot mot demokratin.

Tack och hejdå, SD.

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.