Facebook-konton, Facebook-sidor och ansvar

Facebook

Via Twitter, ni vet den där helt meningslösa historien där man umgås med låtsasvänner, fick jag en intressant fråga av Anna Widerberg, @Mirandasogon, privatbloggande (Usch och fy! [1] ) på Med Mirandas ögon

I och med att det är en fråga som kan intressera fler som arbetar med sociala medier inom det offentliga kommer först frågan och sedan lite svar:

Jag arbetar som redaktör för sociala medier inom Västerås stad och vi har varit igång i drygt ett år. I tisdags var jag och vår stadsjurist på VKL och föreläste om Västerås stads erfarenheter på området sociala medier för informatörer från mindre kommuner samt landsting och länsstyrelse. Många av dem står i en situation där ledningen vill starta en officiell Facebooksida för organisationen.

När man startar en Facebooksida för till exempel en kommun så måste ju någon skapa sidan från sitt privata Facebook-konto och ange att man är representant för organisationen i fråga. Sen kan man ju koppla fler administratörer till sidan och man anger ju då att kommunen är avsändare för informationen med allt vad det innebär av juridiskt ansvar. Allt det där har jag koll på. Men frågan från flera av informatörerna var följande:

Blir den person som skapar den officiella sidan från sitt privata Facebook-konto på något sätt juridiskt ansvarig för sidan som privatperson? Eftersom det är i egenskap av privatperson man skapar sidan?

Som kommunal tjänsteman är man ju i alla andra sammanhang väldigt noga med att hålla isär sin funktion/ anställning och sitt privatjag. Tror det är därför många tycker att detta känns lite märkligt.

Och så ett svar, kladdat ner på någon minut:

När någon som privatperson skapar en sida för en organisations räkning, så blir han/hon inte juridiskt ansvarig för den, annat än vad avser det ansvaret som följer av anställningen.

Jag försöker gärna att flytta fokus från ”privat” Facebook-konto till ”personlig” Facebook-konto. — Du använder ditt personliga konto i princip som ”legitimation” för att kunna skapa och/eller administrera sidan.

Det kan kanske enklast jämföras med ett vanligt leg, när du t.ex. hämtar ut en rekommenderad försändelse till organisationen på posten: du legitimerar dig med ditt personliga leg, men agerar på uppdrag och (förhoppningsvis) med någon form av fullmakt, inte som privatperson. Ett liknande resonemang: ifall du åker utomlands på uppdrag av din organisation/arbetsgivare, så antar jag att du använder ditt egna (”privata”) pass och inte arbetsgivarens pass 😉

Facebook hör till den gruppen av verktyg som (i likhet med gränskontrollen när det gäller pass) tillämpar principen ”en människa – ett konto”.

Att ha flera konton, oavsett ändamål, är en allvarlig överträdelse av Facebooks användarvillkor.

Petter Hellmin påpekade i vår mailkonversationen även att det finns särskilda företagskonton på Facebook. Dessa företagskonton är dock endast ”light”-versioner av vanliga användarkonton och uteslutande avsedda att användas av personer som inte har (och inte heller vill ha) ett eget Facebook-konto.

Facebook skriver väldigt tydligt på informationssidan om företagskonton (min kursivering)

Du kan skapa ett företagskonto om du inte redan har ett vanligt Facebook-konto. Börja med att skapa en Facebook-annons eller Facebook-sida. När du har angett den information som krävs kommer du till sidan ”Logga in på Facebook” och får en fråga om du har ett Facebook-konto. Om du inte har ett Facebook-konto väljer du ”Jag har inget Facebook-konto”. Du måste därefter ange din e-postadress och ditt födelsedatum.

Du bör vara medveten om att du inte får hantera flera konton, det är en allvarlig överträdelse av Facebooks användarvillkor. Om vi kan fastställa att en person har flera konton förbehåller vi oss rätten att avsluta alla konton för den personen.

Alltså: en människa, ett konto. Om du redan har ett konto på Facebook (vilket de flesta av oss har), så är det just det kontot som gäller för att administrera eventuella sidor för våra företag/organisationer/myndigheter.

Det juridiska ansvaret

När det gäller det juridiska ansvaret är det enkelt (?): huvudansvarig för en Facebook-sida som används som en organisations officiella kanal är ingen annan än organisationen. Det innebär att det är organisationen som är ansvarig ifall någon utomstående t.ex. skriver kommentarer som behöver raderas (lämpligt nog skrev jag några funderingar kring kommentarsmoderering senast igår). Omvänt är det (som grundregel) alltid personen som skriver något som är personligt ansvarig för det hon skriver, oavsett om du skriver i din roll som privatperson eller i yrkesrollen.

Huruvida min arbetsgivare behöver stå för det jag skriver som ett led i tjänsteutövningen eller huruvida jag som anställd har ett ansvar att t.ex. hantera inkommande kommentarer, dessa aspekter regleras i helt andra lagrum (bl.a. regler om fullmakt, behörigheter vs. befogenheter etc) och t.ex. anställningsavtalet. Även om det är själva organisationen som är ansvarig för allt innehåll på organisationens Facebook-sida, så kan självfallet jag ha ett personligt ansvar pga t.ex. anställningsavtalet. Om jag t.ex. har ett ansvar att ta hand om alla inkommande kommentarer men underlåter att avpublicera lagstridigt innehåll (hets mot folkgrupp, förtal, integritetskränkande personuppgifter, you name it), så är det utåt sett organisationen som bär hela ansvaret. – Antagligen kommer min chef/arbetsgivare/överordnat dock inse att det i praktiken var just jag personligen som inte gjort mitt jobb – och hantera mig därefter… Det värsta är att chefen vet, var min brevlåda bor 😉

Dessa ansvarsfrågor är tämligen komplexa – men skiljer sig egentligen inte mellan köttvärlden och sociala medier. Inte heller påverkas de på något sätt av frågan om jag använder mitt personliga kontot (som t.ex. på Facebook) eller ett separat konto (som t.ex. många gör på Twitter). Ansvarsförhållandena är identiska.

Inte minst för tydlighetens skull är det bl.a. därför som jag alltid rekommenderar en delegation inom organisationen, där det klart och tydligt framgår vilka personer som ska använda sina personliga konton för hantering av Facebook-sidor.

Och en liten slutkommentar: alltsedan ändringarna för Facebook-sidorna för några veckor sedan kan du välja om du vill använda Facebook med ditt personliga konto eller som företrädare för sidan. Ändringen innebär bl.a. att utomstående inte kan se någon som helst koppling till ditt personliga Facebook-konto.


  1. :-p

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.