Facebook-applikationer och statistik

Facebook-applikationer är ett underbart sätt att engagera Facebook-användare, att få dessa att bli delaktiga i olika beslutsprocess (t.ex. genom att inhämta information och synpunkter) – och inte minst för varumärkesarbete. Vi hos Penseo sida har utvecklat ett större antal Facebook-applikationer och driver en särskild applikationsserver med enda uppgiften att tillhandahålla resurser för våra partners FB-app:ar. Det senaste exemplet är vår app för Katrineholms kommun

Det hela ger oss en del rolig statistik att leka med. Trots att Facebook-applikationer _genomgående _medför ökad synlighet och ett ökat engagemang (vi har i vart fall aldrig varit med om att en Facebook-applikation minskat användarnas reaktioner), så finns det några demografiska grupper som är mer benägna att attraheras av dessa applikationer. Grafen nedan är hämtad från Facebook:s insight-statistik för en fan-page med kopplad applikation. Det är enkelt att se att applikationen medförde en radikal ökning i antalet fans:

Intressant blir det dock när vi bryter ner ökningen efter demografiska grupper:

Statistik efter demografiska grupper

Den starkaste ökningen (både relativt och absolut) har vi kunnat mäta i gruppen kvinnor 35-44 år, följt av gruppen män 18-24 år. Minst ökning hittar vi i gruppen killar från 13 till 17 år.

När vi bortser från könstillhörighet (den könstillhörigheten som användaren uppger till Facebook), är ökningen störst i åldersgrupperna 35-44, följt av 18-24 – och lägst i gruppen 13-17. ”Mellangruppen” i åldrarna mellan 25 och 34 år påverkas inte helt oväsentligt av Facebook-applikationerna, men alls inte i lika stor utsträckning som både den äldre och den yngre granngruppen.

Jag har läst tillräcklig med statistik för att inte dra några alltför stora växlar på det här än så länge. Det finns många faktorer som kan spela in och snedvrida resultatet. Ett enkelt exempel: applikationen i fråga är ett quizz där deltagare tävlar om biljetter till Galan i Katrineholm. Efter avslutad quizz ges deltagaren möjlighet att tipsa vänner om applikationen. Några intressanta frågor att titta vidare på är därför:

  • hur mycket påverkar applikationens typ (=quizz/frågespel) det demografiska urvalet?
  • hur mycket påverkar incitamentet, dvs tävlingspriset (biljetter till Katrineholmsgalan) det demografiska urvalet?
  • hur mycket skiljer sig beteenden mellan olika demografiska grupper när det gäller att bjuda in vänner på Facebook?

Efter korta analyser av andra Facebook-applikationer på Penseos applikationsserver verkar typen av Facebook-applikationen vara nästan irrelevant. Vissa flash-spel som finns på servern används något mer av den yngsta målgruppen, däremot är skillnaden inte tillräcklig stor för att vara av statistisk relevans. För att med säkerhet kunna avgöra om tävlingspriset är en utslagsgivande faktor har vi, handen på hjärtat och serverns CPU:er, inte tillräckligt många snarlika quizz-applikationer [1].

Den sista aspekten, frågan om det finns stora demografiska skillnader när det gäller att bjuda in och tipsa andra om en viss Facebook-applikation eller -sida, den aspekten kommer vi titta närmare på när applikationen stängs för användning om ungefär en vecka.

Är det andra statistiska frågor som borde vara av intresse? – Har du tillgång till applikations-statistik som vi kan samköra för att få till en mer gedigen genomgång? – Kommentarerna är öppna…

Huvudbild: lumaxart


  1. ”En olika, alla andra lika” är en viktig regel när det gäller att avgöra statistisk signifikanta skillnader;

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.