Europaparlamentet fördömer utvisning av Romer

Färsk från RSS-läsaren: ”Frankrike och andra länder måste omedelbart avbryta avvisningar av romer”.

Enligt Europaparlamentets officiella pressmeddelande:

Ledamöterna är djupt oroade över den ”hätska och öppet diskriminerande retorik som har präglat den politiska debatten i samband med återsändandet av romerna och som skapar grogrund för rasistiska uttalanden och handlingar från högerextremistiska grupper”. Parlamentet uppmanar därför beslutsfattarna att ”ta sitt ansvar och ta avstånd från alla uttalanden som kopplar samman minoriteter och invandrare med kriminalitet och frammanar diskriminerande stereotyper”.

Och vidare:

EU:s lagstiftning om fri rörlighet föreskriver att bristande ekonomiska resurser ”inte under några omständigheter berättigar automatisk utvisning av EU-medborgare”. Begränsningar av den fria rörligheten ”måste grunda sig på de berörda personernas eget beteende och inte på allmänna överväganden för förebyggande åtgärder eller på etniskt eller nationellt ursprung.” Dessutom, påminner parlamentet, måste beslut om utvisning bedömas och fattas från fall till fall, med beaktande av personliga omständigheter och rättssäkerhetsgarantier, och tillgång till domstolsprövning måste säkerställas.

Ibland (kanske mer sällan än vad jag skulle önska) kan man känna en stolthet över Europa. Kanske ännu mer när Cecilia Wikström (fp), europaparlamentariker tillika ansvarig i EU-kommissionen för asyl- och migrationsfrågor, enligt DN och SvD uttalar sig: ”Även Sverige har en del självrannsakan att göra”

_— _Ett tydligt budskap till Tobias (Endast-en-utvisad-tattare-är-en-bra-tattare) Billström och andra

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.