Du är Katrineholm

Somliga kan ha hört mig prata om lite för lite sömn de senaste dagarna. Anledningen var att TV-programmet Körslaget har kommit och Katrineholm finns representerad med en egen kör. Penseo och jag har fått i uppdrag att samordna kampanjerna på den sociala webben – ett extremt roligt men även tidskrävande jobb. Vid sidan av alla andra åtaganden har de senaste tio dagarna därför stått i fotograferingens, videograferingens, designandets och kommunikationens tecken.

Resultatet är dock helt klart värt mödan. I samband med den lokala uttagningen startade vi en Facebook-sida, enkom för kören och körslaget. Vi använde lite olika mer eller mindre smarta idéer för att få upp synligheten och engagemanget, och efter endast drygt ett dygn var sidan större och populärare (räknat i antalet ”gillningar” och aktivitet) än TV-programmets officiella, rikstäckande sajt. Den fortsätter att växa så det knakar med hundratals interaktioner om dagen – samtidigt som den ger uttryck för en ny Katrineholmsanda, ett ämne för många Katrineholmare att samlas kring och känna samhörighet med staden och regionen.

Med ytterst knappa resurser har vi även satt ihop en liten film, som är både tänkt att presentera körmedlemmarna och ytterligare spä på den där positiva känslan kring Katrineholm. I likhet med all officiell information kring Katrineholmskören finns den att se på körens Facebook-sida (eller här nedan).

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.