Digitala invandrare vs digitala urinvånare

Varenda gång jag skriver om den digitala klyftan eller diskuterar den i seminarier eller föreläsningar, blir det klart och tydligt att den frågan berör. Att den ses som ett stort och omfattande problem. Ett nästan oövervinneligt sådant.

Många försök görs för att minska den digitala klyftan, men dessvärre begränsar sig dessa i regel på att skapa mer datavana hos äldre (och andra demografiska grupper, för den delen) som i dagsläge inte saknar tillgång till och förståelse för den digitala världen. Självklart, det är viktigt att den skillnaden minskar och att alla, oavsett ålder, inkomst eller härkomst har möjlighet att vara delaktiga i det nya digitala samhället. Ingen diskussion.

[pullquote]Frågan kring den digitala klyftan är så mycket mer.[/pullquote]Men, och det bör betonas, frågan kring den digitala klyftan är så mycket mer. När man jämför beteenden mellan populationer som är uppväxta med datorer och internet (de som kallas för ”digitala invandrare”) å ena sidan och personer som i vuxen ålder lärt sig (eller tvingats lära sig) att umgås med datorer å andra sidan, så kan vi urskilja tydliga skillnader kring allt från informationsinhämtning över samarbetsformer till synen på kunskap. En del mer eller mindre vetenskapliga undersökningar har skrivits som försöker belysa dessa fenomen, och den roliga slutsatsen av flertalet undersökningar är att anledningen till de fundamentala skillnaderna inte går att urskilja med visshet.

Med andra ord: vi ser många långtgående förändringar på individnivå, men vi vet inte helt säkert, vad som förorsakat skillnaderna. Vissa anger just sociala medier som en utlösande faktor, medan andra snarare ser sociala medier som ett symptom på mer djuptgående samhällsförändringar.

Medan forskare fortsätter att försöka reda ut orsak och verkan är det för oss som dagligen arbetar med och rör oss inom digitala medier av stor vikt att åtminstone vara medvetna om den utvecklingen som håller på att ske. Inte minst eftersom den utvecklingen egentligen är vad som utgör den ”digitala klyftan”.

**_Digitala invandrare_** **_Digitala urinvånare_**
_informationsinhämtning_ Föredrar långsam och kontrollerad informationsinhämtning från ett begränsat antal källor. Föredrar att inhämta information snabbt och från olika källor.
_informationskanaler_ Föredrar **enstaka informationskanaler** och “single tasking”. Föredrar **flera samtidiga informationskanaler** och “multi-tasking”/frassing
_hierarkisk information_ Föredrar att få tillgång till information **hierarkiskt, linjärt, logiskt och sekventiellt.** Föredrar tillgång till **länkat multimedialt innehåll i ett icke-hierarkiskt upplägg.**
_text vs multimedia_ Föredrar att intellektuellt hantera **text och stillbilder **innan ev. ljud eller video. Föredrar att intellektuellt hantera** ljud och video** innan ev text och stillbilder.
_samarbete_ Föredrar att **arbeta ensamma.** Föredrar att **“nätverka”** med andra.
_kunskap & förståelse_ Föredrar att inhämta information **“just in case”** (kunskapsbyggande) Föredrar att inhämta information **“just in time”** (förståelsebyggande)

Jag kommer att försöka återkomma till ämnena i ovanstående uppställning och belysa faktorerna lite mer ingående i framtida inlägg. Det här inlägget är då tänkt att uppdateras med länkar under respektive rubrik i den vänstra kolumnen.

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.