Big fucking brother

När det begav sig och diskussionerna kring FRA, Bodströmsamhället och en lögnaktig försvarsminister var som hetast, kunde jag inte låta bli att aktivt delta i diskussionen, i den förmätna förhoppningen att kunna påverka delar av allmänheten. Det som skulle komma att införas var för många av oss IT-aktiva ett enormt hot — och blott en början som allteftersom skulle utökas genom smygande ändamålsglidningar.

Självfallet betecknades vi som foliehattsbärande dystoper som endast försökte smutskasta först den socialdemokratiska och allteftersom även Alliansregeringen. Våra argument saknade all bäring. — Varför skulle en regering som vilar på demokratisk grund vilja avlyssna sina medborgare?! Och dessutom: den som har rent mjöl I påsen…

Att FRA har en mindre förtroendeingivande nytidshistoria av upprepade lagbrott, övervakning utan tillstånd — och att den av oss framfantiserade ändamålsglidningen faktiskt ägt rum — ja, i retrospekt är det ställd utom allt tvivel — och helt oväsentligt. Vi är ändå foliehattsbärande dystoper.

Det som får min foliehatt att darra är dock de senaste dagarnas avslöjanden om det US-amerikanska programmet Prism och om den övervakningen som NSA, National Security Agency, har ägnat sig åt.

Problemet är härvid inte _att _USA avlyssnar både mobil- och Internettrafik — det tycks nuförtiden alla snälla regeringar göra för att skydda oss medborgare från oss själva. Det som enligt mitt tycke är det intressanta, är snarast på vilket sätt inte minst svenskspråkig media bevakar och kommenterar händelserna. Jag kanske inte är smart nog för att hitta — men hittills har jag inte lyckats upptäcka en enda artikel som försvarar USAs och NSAs agerande — samtidigt som en hel del journalister faktiskt försvarade FRAs signalspaning, när det begav sig.

Självfallet är skillnaden mellan NSAs och FRAs verksamhet slående och bägge bör på intet sätt jämföras.

NSA har tillgång till förbindelsedata för telefonsamtal: AJABAJA!

FRA har tillgång till förbindelsedata för telefonsamtal: Helt ok!

NSA har möjlighet att övervaka, allsköns Internettrafik och läsa meddelanden: AJABAJA!

FRA har möjlighet att övervaka allsköns Internettrafik och läsa meddelanden: Helt ok!

NSA påstår att de endast övervakar utländsk trafik (men övervakar ändå inhemsk trafik): AJABAJA!

FRA påstår att de endast övervakar utländsk trafik (men övervakar ändå inhemsk trafik): Helt ok!

SvD skriver klartext: Prism är något som Stasi bara hade kunnat drömma om.

Precis som FRA. Fast det glömde ni att berätta…

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.