Arbetarrörelsens historia i Malmö

Jag befinner mig just nu i Malmö för årets upplaga av Vänsterdagarna. Den första inplanerade aktiviteten blev för min del en stadsrundvandring i arbetarrörelsens spår. Arbetarhistorikerna Roger Johansson (professor i historia vid Malmö Högskola) och Lars Berggren (professor i historia vid Lunds universitet) guidade oss genom arbetarrörelsens Malmö.

Vi började med en tur till Malmös hamn, där Lars Berggren inleder med lite historia kring Kockum-varvet och den allmänna industrihistorian i Malmö.

Lars Berggren mot bakgrund av gamla Kockum-varvet.Lars Berggren mot bakgrund av gamla Kockum-varvet.

 

Roger Johansson berättar om Almatheadådet.Roger Johansson berättar med glimten i ögat om Almatheadådet.

Efter hamnen fortsatte vi med buss till stadshuset för att besiktiga platsen där August Palm (även känd som Mäster Palm) höll ett berömt tal från ett päronträd den 29 januari 1882. August Palm är en av männen som grundlade demokratin i Sverige. Genom sin agitation gjorde han klart att det var med allmän rösträtt folket skulle få inflytande i samhället. Han var idealisten som vågade ta plats, stå upp mot överheten och ifrågasätta rådande ordning.

stadsvandring-13

Roger Johanssons berättar om att Almbacken, där August Palms tal ägde rum, tidigare troddes ligga på den här platsen – men att det numera är känt att talet hölls på det som idag är kommunalhusets innergård (eller snarare sopcontainer), på andra sidan byggnaden. Medan han berättar för oss, öppnas en dörr i kommunalhuset och kommunalrådet Carina Nilsson (s) kommer ut, till synes på väg hem. Hon stannar för att lyssna på berättelsen och bjuder sedan in hela bunten Vänsterpartister att titta på vad som idag är känt att vara den historiskt korrekta platsen för August Palms tal.

Efter stadshuset (och Almbacken) fortsatte färden vidare till Sveriges första Folkets Hus – eller åtminstone Sveriges första Folkets Hus som byggdes just för det ändamålet.

Lars Berggren berättar om Sveriges första Folkets Hus.Lars Berggren berättar om Sveriges första Folkets Hus.

Turen gick vidare till gravplatsen av Axel Danielsson och Elma Danielsson på St. Pauli mellersta kyrkogård. Axel Danielsson grundade bland annat tidningen Arbetet och var en av de mest framträdande personerna inom arbetarrörelsen under slutet av 1800-talet.

Gravsten av Axel och Elma DanielssonGravsten av Axel och Elma Danielsson

Slutligen besöktes gravplatsen av Henrik Menander, arbetardiktare, socialist, fackföreningsman och bl.a. författare av texten av Arbetets Söner och personen vars översättning av Internationalen sjungs än idag.

Henrik Menanders gravHenrik Menanders grav

En enormt givande och uppskattad rundvandring, med mycket information och glimten i ögat. Om resten av alla seminarier, föreläsningar och andra aktiviteter under Vänsterdagarna ens håller en bråkdel av samma kvalité, så kommer de bli enormt spännande och lärorika dagar framöver.

You are reading Vänsterdagarna 2015 Read more from this series of articles.

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.