Är de verkligen så dumma?

Jag har skrivit en del om högerextremister och andra Sverigedemokrater på sina dagar – och ofta har jag varit påfallande negativ. Jag försökte självfallet balansera min syn och tog mig därför friheten att göra en halvvetenskaplig undersökning om hur det egentligen står till med Sverigedemokraters intelligens.

Eftersom det tyvärr inte får upprättas några IQ-register i det här ”jävla PK-landet”, var jag tvungen att hitta andra tillförlitliga indikatorer på intelligens. Det enda återstående valet var därför andelen nobelpristagare [1] som sympatiserar med SD. Resultatet blev föga överraskande:

Statistik.PNG

Nu tror jag att vi alla förstår den verkliga anledningen, varför Führern inte bjuds till Nobelfesten. Kvalitetskontroll.


  1. vi koncentrerar oss på nu levande personer, för att inte behöver ta en diskussion om huruvida tvättäkta nazister är tillräckligt ”muslimkritiska” för att få räknas som Sverigedemokrater.

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.