ADHD screening-test

Jag får många besökare (och även många mail) av personer som är på jakt efter information om ADHD. Väldigt ofta är det frågor som rör hur man gör för att få igång en neuropsykiatrisk utredning.

Bortsett från att du kan vända dig till en privat klinik (med allt vad det innebär, rent ekonomiskt) är standardvägen att gå via den psykiatriska mottagningen i den kommunen du bor i. Tyvärr är neuropsykiatriska utredningar väldigt tidsintensiva, och jag (med många andra, uppenbarligen), har erfarit att det kan vara av fördel att själv vara förberedd i ett tidigt stadium. Något som inte är svårt för oss som verkligen har ADHD. – Vi vill ju veta. Nu, nu, nu och helst igår.

Ett av verktygen som ofta används för att avgöra om det överhuvudtaget kan vara aktuellt med en utredning är självskattningstester (screening-tester), där du som berörd besvarar ett antal frågor. Det mest vedertagna är härvid Vuxen-ADHD Självrapportskalan (ASRS-v1.1), som består av följande frågor:

 1. Hur ofta har du svårigheter med att avsluta de sista detaljerna i en uppgift/ett projekt när de mer krävande momenten har avklarats?
 2. Hur ofta har du svårigheter med att få ordning på saker och ting när du ska utföra en uppgift som kräver organisation?
 3. Hur ofta har du problem att komma ihåg avtalade möten, t ex läkarbesök, eller åtaganden?
 4. Hur ofta händer det att du undviker eller skjuter på att sätta igång med en uppgift som kräver mycket tankemöda?
 5. Hur ofta händer det att du sitter och plockar med något, eller skruvar på dig och rör händer eller fötter när du är tvungen att sitta en längre stund?
 6. Hur ofta känner du dig överaktiv och tvungen att hålla igång, som om du gick på högvarv?
 7. Hur ofta händer det att du gör slarvfel när du arbetar med en tråkig eller svår uppgift?
 8. Hur ofta händer det att du har svårt att hålla kvar uppmärksamheten när du utför tråkigt eller monotont arbete?
 9. Hur ofta händer det att du har svårt att koncentrera dig på vad folk säger, även när de pratar direkt till dig?
 10. Hur ofta händer det att du förlägger eller har svårt att hitta saker hemma eller på arbetet?
 11. Hur ofta händer det att du distraheras av händelser eller ljud i din omgivning?
 12. Hur ofta händer det att du lämnar din plats under möten eller i andra situationer där du förväntas sitta kvar?
 13. Hur ofta händer det att du känner dig rastlös eller har svårt att vara stilla?
 14. Hur ofta händer det att du har svårt att gå ner i varv och koppla av när du har en stund över?
 15. Hur ofta händer det att du kommer på dig med att prata för mycket i sociala sammanhang?
 16. Hur ofta händer det att du avslutar meningar åt dem du talar med, innan de själva hinner avsluta dem?
 17. Hur ofta händer det att du har svårt att vänta på din tur i situationer då det krävs?
 18. Hur ofta händer det att du avbryter/stör andra när de är upptagna

Några korta, men viktiga anmärkningar:

Många neurotypiska personer (dvs ”normala” personer, utan ett neuropsykiatriskt funktionshinder) kommer kunna svara ”Jorå” på många av ovanstående frågor. Om du rankar högt i det här testet, innebär det inte per automatik att du har ADHD. — Det enda som dylika självskattningstester visar, är just hur du upplever din situation. Huruvida din upplevelse sedan stämmer överens med den verkligheten som ”de där andra” lever i, är en aspekt av utredningen.

Mitt tips: när du redan har kontakt med psyket och diskuterar en utredning, kan det vara av fördel att skriva ut formuläret, fylla i och ta med till nästa sittning.

Ifall du funderar över att kontakta psyket likaså: fyll i testet och ifall du rankar anmärkningsvärt högt samt faktiskt tror att du kan vara en av oss, så har du några argument som du kan lägga fram vid första kontakten.

Men återigen, och det är viktigt: att du eventuellt rankar högt i det här testet innebär inte att du faktiskt har ADHD. — Varken självdiagnoser eller ”Haha, jag fick alla rätt, så sluta fåna er som har ADHD” är hjälpsamma.

Inte för någon.

18 frågors ADHD TEST FÖR VUXNA

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.